Spausdinti puslapio vidurį
Savivaldybės tarybos 2019-05-30 posėdžio sprendimų projektai

 

Registravimo
data 
Registra-
vimo
Nr.
Pavadinimas
2019-05-23 T1-237 Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
2019-05-23 T1-236 Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo
Aiškinamasis raštas
2019-05-23 T1-235 Dėl Kelmės rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę
Aiškinamasis raštas
2019-05-23 T1-234 Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro visuotiniame dalininkų susirinkime
Aiškinamasis raštas
2019-05-21 T1-233 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų II pusmečio veiklos plano patvirtinimo
2019-05-21 T1-232 Dėl Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos priežiūros komisijos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-05-21 T1-231 Dėl Kelmės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-05-21 T1-230 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-05-21 T1-229 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 2018 metų ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
2019-05-20 T1-228 Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių seniūnijos buveinės nustatymo
Aiškinamasis raštas
2019-05-20 T1-227 Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų
Aiškinamasis raštas
2019-05-20 T1-226 Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendruomeninės vaiko teisių apsaugos tarybos sudėties patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2019-05-17 T1-225 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-193 „Dėl projekto „Bridvaišio ežero pakrantės sutvarkymas“ rengimo ir įgyvendinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Sutartis
2019-05-17 T1-224 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2019-05-17 T1-223 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo
2019-05-17 T1-222 Dėl projekto „Budraičių bendruomenės buitinių paslaugų teikimo vietos gyventojams verslo kūrimas“ rengimo ir įgyvendinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2019-05-17 T1-221 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Kelmės rajono garbės piliečio vardo suteikimo ir garbės ženklo „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ skyrimo kandidatų atrankos komisijos sudarymo bei nuostatų patvirtinimo“ 1 ir 2 punktų pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2019-05-17 T1-220 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės kultūros įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ 1.5 papunkčio priedo pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Įkainių paaiškinimas
2019-05-17 T1-219 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės kultūros įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ 1.7 papunkčio priedo pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Įkainių paaiškinimas
2019-05-16 T1-218 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo 
2019-05-16 T1-217 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo 
2019-05-16 T1-216 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)“ pripažinimo netekusiu galios
Aiškinamasis raštas
2019-05-16 T1-215 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kelmės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Aiškinamasis raštas
2019-05-16 T1-214 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės šilumos tinklai“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-05-16 T1-213 Dėl Kelmės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-05-16 T1-212 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2019-05-16 T1-211 Dėl gyvenamojo namo su priklausiniais perdavimo patikėjimo teise valdyti Kelmės rajono savivaldybės administracijos Šaukėnų seniūnijai
Aiškinamasis raštas
2019-05-16 T1-210 Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-05-16 T1-209 Dėl 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio nustatymo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-05-16 T1-208 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir pasibaigusiomis
Aiškinamasis raštas
Priedas
2019-05-16 T1-207 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-05-16 T1-206 Dėl Vaidoto Monkevičiaus skyrimo eiti viešosios įstaigos Kelmės sporto centro direktoriaus pareigas
Aiškinamasis raštas
2019-05-16 T1-205 Dėl Vaidoto Monkevičiaus atleidimo iš darbo
Aiškinamasis raštas
2019-05-16 T1-204 Dėl Lauros Balsytės atleidimo iš Kelmės sporto centro direktoriaus pareigų suėjus terminui
Aiškinamasis raštas
2019-05-16 T1-203 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo pagal panaudos sutartį Kelmės „Kražantės“ progimnazijai
Aiškinamasis raštas
2019-05-15 T1-202 Dėl Kelmės specialiosios mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-05-15 T1-201 Dėl Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-05-14 T1-200 Dėl vietos savivaldos atstovo delegavimo į Šiaulių žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę
Aiškinamasis raštas
2019-05-14 T1-199 Dėl užmokesčio už neformalųjį švietimą Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje, Tytuvėnų gimnazijos Meno skyriuje, Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio ir Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijų Muzikos skyriuose nustatymo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-05-14 T1-198 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“
Aiškinamasis raštas
2019-05-14 T1-197 Dėl atstovo delegavimo į Kelmės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją
Aiškinamasis raštas
2019-05-14 T1-196 Dėl sutikimo vykdyti mokymą pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyriuje
Aiškinamasis raštas
2019-05-14 T1-195 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Pašilės ir Žalpių medicinos punktų likvidavimo
Aiškinamasis raštas
PSPC raštas
2019-05-14 T1-194 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl mokslo metų trukmės nustatymo Kelmės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose“ 1.1 papunkčio pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2019-05-14 T1-193 Dėl Kelmės rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijos sudėties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2019-05-14 T1-192 Dėl Kelmės rajono smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos administravimo komisijos sudarymo
Aiškinamasis raštas
2019-05-14 T1-191 Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-05-14 T1-190 Dėl Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-05-14 T1-189 Dėl Tytuvėnų kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-05-14 T1-188 Dėl Pakražančio kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-05-14 T1-187 Dėl Vaikų priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės lopšelius-darželius tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Aprašas
2019-05-14 T1-186 Dėl pavedimo Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą dėl galimybės suteikti garantiją SĮ Kelmės knygynui
Aiškinamasis raštas
2019-05-14 T1-185 Dėl Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos sąlygų patvirtinimo, Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Reorganizavimo sąlygos
Nuostatai
2019-05-14 T1-184 Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-05-14 T1-183 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-05-14 T1-182 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kelmės vietinio ūkio 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-05-14 T1-181 Dėl Kelmės r. Pakražančio gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-05-14 T1-180 Dėl Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-05-14 T1-179 Dėl Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-05-14 T1-178 Dėl Kelmės r. Tytuvėnų jaunimo mokyklos likvidavimo
Aiškinamasis raštas
2019-05-13 T1-177 Dėl viešosios vietos, kurioje bus vykdoma prekyba ir teikiamos paslaugos, nustatymo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-05-13 T1-176 Dėl leidimo nuomoti du lengvuosius automobilius
Aiškinamasis raštas
Automobilio specifikacija
2019-05-10 T1-175 Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą
Aiškinamasis raštas
2019-05-09 T1-174 Dėl Kelmės „Kražantės“ progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-05-08 T1-173 Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos rinkimus
Aiškinamasis raštas

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Gegužė
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: