Spausdinti puslapio vidurį
Savivaldybės tarybos 2019-03-28 posėdžio sprendimų projektai

 

Registravimo
data 
Registra-
vimo
Nr.
Pavadinimas
2019-03-26 T1-112 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
Ataskaita
2019-03-26 T1-111 Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro visuotiniame dalininkų susirinkime
Aiškinamasis raštas
PRC raštas
Audito sutartis
PRC įstatai
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
2019-03-20 T1-110 Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendruomeninės vaiko teisių apsaugos tarybos darbo reglamento pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Reglamentas
2019-03-20 T1-109 Dėl pritarimo projektui „BRICS-bendrųjų išteklių plėtra solidarumo vystymui“ („BRICS – Broaden resources in common for solidarity“)
Aiškinamasis raštas
Protokolas
2019-03-19 T1-108 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Planas
2019-03-19 T1-107 Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2017–2020 metų programos 2019 metų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Planas
2019-03-19 T1-106 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro įstatų patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Įstatai
Patalpų perdavimo aktas
Patalpų sutartis
2019-03-19 T1-105 Dėl Kelmės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programos lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
2019-03-19 T1-104 Dėl pritarimo projektui „Europa, kurioje mes norime gyventi“ („Europe where we want to live“)
Aiškinamasis raštas
Sutartis
2019-03-19 T1-103 Dėl pritarimo Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centrų projektams „MOPT socialinis vaikų dienos centras Kelmėje“ ir „Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centras Užventyje“
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-03-19 T1-102 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 19, 21.2, 32.2, 48, 52.1, 55, 88, 122, 129, 130, 131.8, 138, 159, 165, 294 punktų pakeitimo ir papildymo 191, 551, 1261, 1601 punktais
Aiškinamasis raštas
2019-03-19 T1-101 Dėl Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
2019-03-19 T1-100 Dėl investicijų projektų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas (Dvaro)
Priedas (Kakoniškės)
Priedas (Mockaičių)
Priedas (Kelmės tradicinių amatų centras)
2019-03-19 T1-99 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2019-03-19 T1-98 Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2019-03-19 T1-97 Dėl klasių ir grupių komplektų skaičiaus Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metais nustatymo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2019-03-18 T1-96 Dėl viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro 2018 metų veiklos, finansinės ataskaitų, strateginio veiklos plano ir 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų
2018 metų veiklos ataskaita
2018 metų veiklos rezultatų ataskaita
Balansas
Planas 2019 metams
Planas 2019-2021 metams
2019-03-18 T1-95 Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 2018 metų investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-03-18 T1-94 Dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų centro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-03-18 T1-93 Dėl viešosios įstaigos Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-03-18 T1-92 Dėl Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-03-18 T1-91 Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybės administracijos, įskaitant pavaldžius ir (arba) valdymo sričiai priskirtus juridinius asmenis, finansų kontrolės būklės 2018 m. ataskaitai
Aiškinamasis raštas
2019-03-18 T1-90 Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Ataskaita
2019-03-18 T1-89 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
Aiškinamasis raštas
Priedas
2019-03-18 T1-88 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Tvarkos aprašas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-03-18 T1-87 Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Tvarkos aprašas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-03-18 T1-86 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Tvarkos aprašas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-03-18 T1-85 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo viešajai įstaigai Kelmės sporto centrui
Aiškinamasis raštas
2019-03-18 T1-84 Dėl sutikimo priimti valstybės turtą Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn
Aiškinamasis raštas
2019-03-18 T1-83 Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Nepriklausomybės g. 2, Kelmėje, dalies atnaujinimas“
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-03-18 T1-82 Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centras“ visuotiniame dalininkų susirinkime
Aiškinamasis raštas
Centro ataskaita
Darbotvarkė
2019-03-18 T1-81 Dėl Kelmės rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro nuostatų 9.1 papunkčio pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2019-03-18 T1-80 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje
Aiškinamasis raštas
2019-03-18 T1-79 Dėl Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-03-18 T1-78 Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
Ataskaita
Ataskaitos priedas
2019-03-18 T1-77 Dėl Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-03-18 T1-76 Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos remiamų specialistų sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-03-15 T1-75 Dėl savivaldybės įmonės Kelmės knygyno 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-03-14 T1-74 Dėl Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-03-14 T1-73 Dėl Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-03-14 T1-72 Dėl biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-03-14 T1-71 Dėl Kelmės rajono savivaldybės projektų, siūlomų įtraukti į Valstybės investicijų 2020–2022 metų programą, patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-03-14 T1-70 Dėl leidimo Lietuvos šaulių sąjungai įrengti memorialinį paminklą (biustą) Vladui Putvinskiui-Pūtviui atminti
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
2019-03-14 T1-69 Dėl projekto „Padubysio k. bendruomenės socialinio verslo kūrimas įrengiant sūrinę“ rengimo ir įgyvendinimo
Aiškinamasis raštas
2019-03-14 T1-68 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro valdymo struktūros patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-03-14 T1-67 Dėl Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-03-14 T1-66 Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo 
Mero ataskaita
2019-03-14 T1-65 Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendruomeninės vaiko teisių apsaugos tarybos nuostatų, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-113, pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
2019-03-14 T1-64 Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-03-14 T1-63 Dėl Kelmės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų ir Savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašų pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2019-03-14 T1-62 Dėl pirties veiklai nuomojamų patalpų įkainio patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-03-14 T1-61 Dėl socialinio būsto pirkimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn
Aiškinamasis raštas
2019-03-14 T1-60 Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės darbuotojų pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2019-03-14 T1-59 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kelmės apylinkių seniūnijai
Aiškinamasis raštas
2019-03-14 T1-58 Dėl buto perdavimo patikėjimo teise valdyti Kelmės rajono savivaldybės administracijos Šaukėnų seniūnijai
Aiškinamasis raštas
2019-03-13 T1-57 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 2018–2021 metų veiklos strategijos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-03-13 T1-56 Dėl Lauros Balsytės darbo santykių ir Kelmės sporto centro direktoriaus pareigų vykdymo
Aiškinamasis raštas

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Gegužė
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: