Spausdinti puslapio vidurį
TV-8 Licencijų ir licencijų dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas

 

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

TV-8

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų ir licencijų dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslaugos rūšis suteikia teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje. Licencijos išduodamos (pratęsiamas jų galiojimas) arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jas išduoti (pratęsti jų galiojimo laiką) per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.
- Licencijos neišduodamos (nepratęsiamas jų galiojimas), jeigu pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys ar neteisingai užpildyti dokumentai, dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas šių trūkumų nepašalina per 3 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus gavimo; dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus; vežėjas neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų; vežėjui panaikintas licencijos galiojimas pagal Kelių transporto veiklos taisyklių (toliau Taisyklės) 48.4 ar 48.5 punktus; licencija neišduodama vienerius metus nuo turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos; sustabdytas bent vienos licencijos kopijos galiojimas.
- Kai reikia pakeisti duomenis licencijose (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), licencijos turi būti pakeistos per 5 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymo ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.
- Praradus licenciją, licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.
- Už licencijų išdavimą, pratęsimą, pakeitimą, dublikatų išdavimą mokama valstybės rinkliava. Licencija išduodama dešimčiai metų.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas, 1996-11-19 Nr. I-628;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas Nr. 1434 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo";
3. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. A-880 „Dėl prašymų išduoti kelių transporto  licenciją, kelių transporto veiklos licencijos kopiją, pratęsti kelių transporto veiklos licencijos galiojimo laiką, pratęsti kelių transporto veiklos licencijos kopijos galiojimo laiką formų patvirtinimo“;
4. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. A-945 „Dėl prašymų išduoti kelių transporto licencijos dublikatą, kelių transporto veiklos licencijos kopijos dublikatą, pakeisti duomenis kelių transporto veiklos licencijoje, licencijos kopijoje formų patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis ar fizinis asmuo, pageidaujantis gauti licenciją/licencijos dublikatą /pakeisti licenciją/ pratęsti licenciją, turi pateikti licencijas išduodančiai institucijai:
1. licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymą
2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę t.y. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją; viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją; fiziniai asmenys – Taisyklių priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;
5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;
6. transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
7. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Salomėja Ramanauskienė,
Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 427) 69 063,
el. p. salomeja.ramanauskiene@kelme.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vaida Ulvydienė,
Turto valdymo skyriaus vedėja,
tel. (8 427) 69 063,
el. p. vaida.ulvydiene@kelme.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

išdavimą - 68 Eur
pratęsimą - 68 Eur
pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims - 10 Eur
dublikato išdavimą - 7,2 Eur

įmokos kodas 52754
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
LT24 7300 0101 1239 4300
AB „Swedbankas“

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pašymo formos pridedamos:

  • Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. A-880 „Dėl prašymų išduoti kelių transporto  licenciją, kelių transporto veiklos licencijos kopiją, pratęsti kelių transporto veiklos licencijos galiojimo laiką, pratęsti kelių transporto veiklos licencijos kopijos galiojimo laiką formų patvirtinimo“;
  • Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. A-945 „Dėl prašymų išduoti kelių transporto licencijos dublikatą, kelių transporto veiklos licencijos kopijos dublikatą, pakeisti duomenis kelių transporto veiklos licencijoje, licencijos kopijoje formų patvirtinimo“.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Kelmės rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planas, bylos ind. 7.50

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Gegužė
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: