Spausdinti puslapio vidurį
TV-7 Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas

 

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

TV-7

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą) arba, jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais valdomą, turintį ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ (toliau – Techniniai reikalavimai), ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas šių taisyklių 22.4–22.7 papunkčiuose nustatytais pagrindais.
Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų jam gauti, savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti nustatomas 10 darbo dienų terminas.
Tokiu atveju, kai vežėjas dėl leidimo išdavimo kreipiasi turėdamas transporto priemonę, kuri nėra įregistruota Lietuvoje arba išregistruota, savivaldybės vykdomoji institucija išduoda pažymą apie ketinimą išduoti leidimą (toliau – pažyma), kurioje nurodoma, kad jeigu vežėjas nustatyta tvarka įregistruos transporto priemonę, atliks šios transporto priemonės privalomąją techninę apžiūrą ir apdraus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, savivaldybė išduos leidimą. Pažyma galioja 10 darbo dienų.
Kiekvienam lengvajam automobiliui gali būti išduotas tik vienas leidimas.
Leidimas neišduodamas vežėjui, jeigu jis neatitinka Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 7 punkte nustatytų reikalavimų, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikiami ne visi reikiami, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai, pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų arba pateikti klaidingi duomenys ir jei vežėjas neįvykdo savivaldybės vykdomosios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus.
Leidimas negali būti perduotas kitam vežėjui.
Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti leidimą jį išdavusiai savivaldybės vykdomajai institucijai ir pateikti dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą. Savivaldybės vykdomoji institucija, atsižvelgusi į pasikeitusius duomenis, privalo išduoti naują (patikslintą) leidimą.
Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas dublikatas.
Už leidimo, patikslinto (naujo) leidimo, leidimo dublikato išdavimą mokama valstybės rinkliava.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. Nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";
2. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;
3. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2011-11-09 įsakymas Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo";
4.Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. A-794 „Dėl prašymų išduoti leidimą ar leidimo dublikatą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi formų patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vežėjai, pageidaujantys gauti leidimą, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. užpildytą prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);
3. individualios veiklos registravimo pažymos kopiją (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);
4. gyvenamosios vietos deklaracijos pažymos kopiją (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);
5. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą;
6. kelių transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);
7. transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą;
8. jeigu transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, dokumentą, patvirtinantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo sutartis ir pan.).
Leidimas patikslinamas, kai:
1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
2. teisės aktų nustatyta tvarka juridiniam asmeniui suteikiamas naujas įmonės kodas;
3. pasikeičia fizinio asmens, kuriam išduotas leidimas, duomenys (vardas, pavardė ar adresas).
Vežėjas, norintis patikslinti leidimą, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:
1. užpildytą prašymą;
2. leidimo originalą;
3. dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą.
Administracijos direktoriui priėmus sprendimą išduoti patikslintą leidimą, išduodamas patikslintas leidimas, paliekant tą patį leidimo numerį.
Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas:
1. prarandamas;
2. nepataisomai sugadinamas.
Vežėjas, norintis gauti leidimo dublikatą, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:
1. užpildytą prašymą (jame nurodo priežastį, dėl kurios prašoma išduoti leidimo dublikatą);
2. leidimo originalą, jeigu leidimas buvo nepataisomai sugadintas.
Leidimo dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Salomėja Ramanauskienė,
Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 427) 69 063,
el. p. salomeja.ramanauskiene@kelme.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vaida Ulvydienė,
Turto valdymo skyriaus vedėja,
tel. (8 427) 69 063,
el.p. vaida.ulvydiene@kelme.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Išdavimas – 45 Eur.
Patikslinto naujo leidimo išdavimas – 10 Eur.
Dublikato išdavimas – 7,2 Eur.

Įmokos kodas 52754
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
LT24 7300 0101 1239 4300
AB „Swedbankas“

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymų formos

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Kelmės rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planas, bylos ind. 7.50

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Gegužė
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: