Spausdinti puslapio vidurį
SE-33 Leidimų organizuoti masinius renginius išdavimas (2019-09-23)

 


Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų organizuoti masinius renginius išdavimas

2.

Administracinės paslaugos kodas

SE-33

3.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

4.

Administracinės paslaugos gavėjai

Įvairioms respublikos koncertinėms organizacijoms ir rajono kultūros renginių organizatoriams išduodami leidimai renginiams organizuoti viešojo naudojimo teritorijose, rajono savivaldybėje.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr T-383 (E) „Dėl renginių organizavimo Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T-317 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-383 (E) „Dėl renginių organizavimo Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto renginių organizavimo Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo 22.1 papunkčio panaikinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Viešųjų renginių organizatoriai ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki renginio pradžios  pateikia seniūnijos, kurios teritorijoje numatomas renginys (iki 1000 žmonių), seniūnui arba administracijos direktoriui (daugiau kaip 1000 žmonių) prašymą leisti organizuoti renginį, kuriame turi būti nurodyta tokia informacija:
•    renginio organizatoriaus duomenys:
įmonės pavadinimas ir rekvizitai (kodas, adresas, telefonai, faksas, elektroninis paštas), fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktai (adresas, telefonai, faksas, elektroninis paštas);
•    renginio pavadinimas ir pobūdis, trumpas aprašymas, nurodant tikslą, formą, tikslinę auditoriją ir veiklas, vieta, data, pradžios ir pabaigos laikas
•    numatomas dalyvių ir žiūrovų skaičius;
•    viešos tvarkos palaikymas ir žiūrovų saugumo užtikrinimas;
•    higienos normų laikymasis ir komunalinių paslaugų teikimas;
•    medicinos pagalbos teikimo tvarka;
•    priešgaisrinės apsaugos renginio metu užtikrinimas;
•    nuoseklus eitynių maršrutas su gatvių pavadinimais (jei organizuojamos eitynės) ir gatvių uždarymas (jei numatoma uždaryti);
•    planuojamų prekybos vietų skaičius (atskirai nurodant prekybos alkoholiu taškų skaičių, prekių rūšis);
•    ne mažiau kaip dviejų renginio organizatorių vardai, pavardės ir kiti rekvizitai;
•    kita svarbi informacija apie renginį.
2. Jei reikia, kartu su prašymu organizatorius privalo pateikti kitus dokumentus:
•    norėdami deginti laužus, fakelus, renginio metu naudoti fejerverkus, panaudoti pirotechnikos priemones, organizatoriai privalo gauti Kelmės rajono valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos leidimą ir jo kopiją pateikti kartu su prašymu;
•    subjektai, ketinantys renginio metu teikti maitinimo paslaugas, ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų privalo gauti Kelmės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą šiai veiklai ir jo kopiją pateikti kartu su prašymu;
•    jei renginyje yra būtinas medicinos ar priešgaisrinės tarnybos ekipažų budėjimas, kartu su prašymu pateikiamos sutarčių kopijos;
•    jei numatyti parodomieji skrydžiai, apžvalginiai žmonių skraidinimai, organizatoriai privalo gauti Civilinės aviacijos direkcijos leidimą ir jo kopiją pateikti kartu su prašymu.
3. Organizatoriai privalo suderinti prašymą su visomis jame nurodytomis institucijomis.
4. Organizuodamas įvairaus pobūdžio renginius (atlaidų šventes, seniūnijų šventes, kraštiečių sueigas ir kt.), renginio organizatorius ne vėliau kaip prieš 10 dienų prašymą derina, jei reikia su Policijos komisariatu ir kitomis institucijomis.
5. Išduotą leidimą organizatoriai turi saugoti iki renginio pabaigos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Renginių organizavimo Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-383(E), 1 priedas, 2 priedas.

8.

Administracinės paslaugos tipas

Neelektroninė, elektroninė paslauga.

9.

Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43240/23540

10.

Administracinės paslaugos teikimo būtinų veiksmų seka

Asmuo - prašymo ir kt. reikalaujamų dokumentų priėmimas seniūnijoje arba savivaldybės administracijoje ar internetu – asmuo.

11.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kelmės seniūnijoje seniūno pavaduotoja
Irina Petkevičienė,
Žemaitės g. 23, 86143 Kelmė,
tel./faks. (8 427) 69 076,
el. p. irina.petkeviciene@kelme.lt

Kelmės apylinkių seniūnijoje vyresnioji specialistė
Inga Damkienė,
Vytauto Didžiojo g. 23, 86132 Kelmė
tel. (8 427) 52 598, faks. (8 427) 51 253
el. p. inga.damkiene@kelme.lt

Tytuvėnų seniūnijoje seniūno pavaduotoja
Lina Lukošienė,
Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnų mstl., 86486 Kelmės r.,
tel./faks. (8 427) 59 006,
el. p. lina.lukosiene@kelme.lt

Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje vyriausiasis specialistas
Teisutis Majauskas,
J.Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnų mstl., 86486  Kelmės r.,
tel. (8 427)  56 251,
el. p. teisutis.majauskas@kelme.lt

Užvenčio seniūnijoje vyresnioji specialistė
Birutė Kirkutienė,
Višinskio g. 10, Užvenčio mstl., 86343 Kelmės r.,
tel. (8 427)  60 110, faks. (8 427) 60 111,
el. p. birute.kirkutiene@kelme.lt

Kražių  seniūnijoje vyriausioji specialistė
Vilma Chmieliauskienė,
Valančiaus g. 59, Kražių mstl., 86274  Kelmės r.,
tel.  (8 427)  60 012, faks. (8 427)  58374,
el. p. vilma.chmieliauskiene@kelme.lt

Šaukėnų  seniūnijoje vyriausioji specialistė
Jūratė Mačernienė,
Juodlės g. 1, Šaukėnų mstl., 86386  Kelmės r.,
tel. (8 427)  55 403, faks. (8 427)  55 342,
el. p. jurate.macerniene@kelme.lt

Pakražančio seniūnijoje vyresnysis specialistas
Bronislavas Marcinkus,
Centro g. 1, Grinių k., 86262  Kelmės r.,
tel. (8 427)  44 535, faks. (8 427)  44 536,
el. p. bronislavas.marcinkus@kelme.lt

Liolių seniūnijoje vyriausiasis specialistas
Alvydas Grinius,
Nepriklausomybės g. 47, Liolių mstl., 86232  Kelmės r.,
tel. (8 427) 44 125, faks. (8 427) 44 133,
el. p. alvydas.grinius@kelme.lt

Kukečių seniūnijoje vyresnioji specialistė
Ona Kalpokienė,
Kukečių k., 86429 Kelmės r.,
tel. (8 427)  42 416, faks. (8 427) 61 066,
el. p. ona.kalpokiene@kelme.lt

Vaiguvos seniūnijoje vyriausioji specialistė
Dalia Skardžiuvienė,
Vaiguvos k., 86404  Kelmės r.,
tel. (8 427)  48 238, faks. (8 427) 48137,
el. p. dalia.skardziuviene@kelme.lt

12.

Administracinės paslaugos vadovas

Kelmės rajono savivaldybės administracijos  seniūnijos seniūnas, atsakingas už administracinės paslaugos kokybę ir administracinės paslaugos suteikimą gyventojui per nustatytą terminą:

Kelmės seniūnijos seniūnas
Romas Atkočaitis,
Žemaitės g. 23, 86143 Kelmė,
tel. (8 427) 69076, mob. 8686 53201,
el. p. romas.atkocaitis@kelme.lt

Kelmės apylinkių seniūnijos seniūnas
Algimantas Dambrauskas,
Kaštonų g. 1, Naudvario k., 86148 Kelmės r.,
tel. (8 427) 51 253, mob. 8 687  88579,
el. p. algimantas.dambrauskas@kelme.lt

Tytuvėnų seniūnijos seniūnas
Romas Čerkauskas,
J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.,
tel. (8 427) 59 006, mob. 8 687 88576,
el. p. romas.cerkauskas@kelme.lt

Tytuvėnų apylinkių seniūnijos seniūnas
Valdas Ivanauskas,
J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.,
tel. (8 427) 56 250, mob. 8 686 07722,
el. p. valdas.ivanauskas@kelme.lt

Užvenčio seniūnijos seniūnas
Linas Mačernius,
Višinskio g. 10, Užvenčio mstl., 86343 Kelmės r.,
tel. (8 427) 60 111, mob. 8 620 72630,
el. p. linas.macernis@kelme.lt   

Kražių seniūnijos seniūnas
Rolandas Karčiauskas,
M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., 86274 Kelmės r.,
tel.  (8 427) 60 012,  mob. 8 645 11927,
el. p. rolandas.karciauskas@kelme.lt

Šaukėnų seniūnijos seniūnas
Algimantas Šukys,
Juodlės g. 1, Šaukėnų mstl., 86386 Kelmės r.,
tel. (8 427) 55 342, mob. 8 687 88570,
el. p. algimantas.sukys@kelme.lt

Pakražančio seniūnijos seniūnas
Alfonsas Sakalauskas,
Centro g. 1, Grinių k., 86262 Kelmės r.,
tel. (8 427) 44 536, mob. 8 687 88580,
el. p. alfonsas.sakalauskas@kelme.lt

Liolių seniūnijos seniūnė,
Raminta Kazlauskienė
Nepriklausomybės g. 47, Liolių mstl., 86232 Kelmės r.,
tel. (8 427) 44 133,
el. p. raminta.kazlauskiene@kelme.lt

Kukečių seniūnijos seniūnė
Kristina Turevičienė,
Kukečių g. 30, Kukečių k., 86429 Kelmės r.,
tel. (8 427) 61 066, mob. 8 643 55168
el. p. kristina.tureviciene@kelme.lt

Vaiguvos seniūnijos seniūnas
Alvydas Lukošius,
Vaiguvos k., 86404  Kelmės r.,
tel. (8 427) 48 137, mob. 8 687 88569,
el. p. alvydas.lukosius@kelme.lt

13.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

14 kalendorinių dienų iki renginio pradžios.

14.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiuose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimo dydžiai ir atsiskaitomosios sąskaitos:
•    Kelmės miesto Nepriklausomybės aikštė,Vytauto Didžiojo gatvė, Kelmės „Draugystės“ parkas, Kultūros centro teritorija: 1) vienai dienai  - 58 Eur, už kiekvieną kitą dieną papildomai po 14 Eur;
•    Kitose rajono vietose: 1) vienai dienai – 29 Eur, už kiekvieną kitą dieną papildomai po 8,7 Eur.

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Kelmės seniūnija
Įmonės kodas: 188647821
Banko pavadinimas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT274010043800212546

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Kelmės apylinkių seniūnija
Įmonės kodas: 188647636
Banko pavadinimas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT604010043800169660

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Tytuvėnų seniūnija
Įmonės kodas: 188648695
Banko pavadinimas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT384010043800189747

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Tytuvėnų apylinkių seniūnija
Įmonės kodas: 188648357
Banko pavadinimas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT164010043800109633

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Užvenčio seniūnija
Įmonės kodas: 188648019
Banko pavadinimas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT704010043800129710

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Kražių seniūnija
Įmonės kodas: 188648880
Banko pavadinimas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT584010043800199669

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Šaukėnų seniūnija
Įmonės kodas: 188647974
Banko pavadinimas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT574010043800149732

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Pakražančio seniūnija
Įmonės kodas: 188648542
Banko pavadinimas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT544010043800189653

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Liolių seniūnija
Įmonės kodas: 188648738
Banko pavadinimas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT234010043800109604

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Kukečių seniūnija
Įmonės kodas: 188647789
Banko pavadinimas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT244010043800189611

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Vaiguvos seniūnija
Įmonės kodas: 188648161
Banko pavadinimas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT404010043800159641

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

15.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Renginių organizavimo Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-383(E), 1 priedas, 2 priedas.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Liepa
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: