Spausdinti puslapio vidurį
AU-2 Leidimo išorinei vaizdinei reklamai įrengti išdavimas (2019-10-03)

 

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

AU-2

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

 Leidimo išorinei vaizdinei reklamai įrengti išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą išorinei vaizdinei reklamai įrengti. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose numatytais atvejais renkama vietinė rinkliava už reklamos leidimo išdavimą. Atsižvelgiant į projektuojamos reklamos plotą apskaičiuojamas vietinės rinkliavos dydis. Vietinė rinkliava sumokama į nurodytą savivaldybės sąskaitą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
5. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
6. Išorinės reklamos įrengimo taisyklės;
7.  Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės ;
8. Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatai;
9. Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašas;
10. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai.
11. Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2018-10-12 direktoriaus įsakymu Nr. A-1274 patvirtintas „Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas”.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Fiziniai/juridiniai asmenys pateikia:
1. Paraišką gauti leidimą;
2. Dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;
3. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
4. Išorinės reklamos įrengimo projektą;

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Paraišką leidimui gauti.
2. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas arba dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau- savininkas) sutikimą.
3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos, arba verslo liudijimo patvirtintą kopiją.
4. Išorinės reklamos įrengimo projektą, kurį sudaro:
4.1. aiškinamasis raštas;
4.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;
4.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys, viso objekto ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka;
4.4. išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas;
4.5. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyrius vyriausiasis specialistas
Gediminas Kiltinavičius,
tel.  (8 427) 69160, mob. 8 640 37136
el. p. gediminas.kiltinavicius@kelme.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas – savivaldybės vyriausiasis architektas,
Rimantas Dobrovolskis,
tel. ( 8 427) 69070, mob. 8 612 14315
el. p. rimantas.dobrovolskis@kelme.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas arba reklaminės veiklos subjektui pateikiamas rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o kai reklama įrengiama pagal leidimą išduodančios institucijos patvirtintą tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektą, – per 10 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų leidimui išduoti gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose nustatyti įkainiai. Rinkliava mokama į Kelmės rajono savivaldybės administracijos sąskaitą
Nr. LT60 4010 0438 0039 0044
Gavėjo bankas: Luminor Bank AB bankas
Paskirtis: Vietinė rinkliava už leidimą įrengti išorinę reklamą.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta prašymo forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymai gali būti teikiami per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

1. Draudžiama įrengti išorinę reklamą ir Leidimas išorinei reklamai įrengti neišduodamas:
1.1. keliuose, virš kelių, kelių juostose ir apsaugos zonose, išskyrus stendus, eismo dalyvius informuojančius apie kelio būklę. Išorinę reklamą įrengti draudžiama gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, kelti pavojų eismo dalyviams. Taip pat draudžiama naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (ar) naudojančią kelio ženklų simboliką. Reklama, įrengta pažeidžiant šiuos reikalavimus, turi būti nuimta, nugriauta ar išmontuota neatlyginant nuostolių jos savininkui arba įrengusių asmenų lėšomis;
1.2. ant skulptūrų, paminklų ir medžių;
1.3. gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, valstybiniuose parkuose, jeigu reklama nesusijusi su draustiniuose ar valstybiniuose parkuose saugomais kompleksais ir objektais (vertybėmis). Šis draudimas netaikomas įrengiant išorinę reklamą draustiniuose ir valstybiniuose parkuose esančių miestų ir miestelių teritorijose;
1.4. neturint žemę, statinius ar kitus objektus, ant kurių ji įrengiama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimo. Tuo atveju, kai reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – neturint butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimo, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta  kitaip;
1.5. neturint leidimo įrengti išorinę reklamą.
2. Kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos ir apsaugos zonose išorinė reklama įrengiama Kultūros ministerijos nustatyta tvarka.
3. Išorinę reklamą saugomose teritorijose leidžiama įrengti tik raštiškai suderinus jos įrengimą su saugomų teritorijų direkciją arba regiono aplinkos apsaugos departamentu, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.
4. Išorinės reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse turi būti suderintas su policijos pareigūnais vadovaujantis Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašo tvarka.
5. Reklaminis įrenginys turi būti projektuojamas ir įrengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitų projektavimą, statybą, ir teritorijų planavimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis.
6. Leidimas išorinei reklamai įrengti galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Kelmės rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planas, bylos indeksas 7.50.Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Liepa
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: