Spausdinti puslapio vidurį
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) kviečia teikti paraiškas paramai gauti vadovaujantis 2021 m. liepos 5 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-664 patvirtintu nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  įgyvendinimo Kelmės rajono savivaldybėje aprašu (toliau – aprašas).

                      Paraiškos pagal Priemonę priimamos nuo 2021 m. liepos 14 d. iki 2020 m. rugpjūčio 2 d. 16 val.

                      Galimi pareiškėjai

Paraiškas gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti:

 1. Seniūnijos teritorijoje įregistruota ir joje veiklą vykdanti bendruomeninė organizacija (toliau – Organizacija), kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
 2. Jei tam tikroje savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Aprašo 42 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas projektų atrankos konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos,  kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

                      Finansuotinos veiklos

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;
 2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo Organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
 5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
 6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. Projektui įgyvendinti skiriamų Lėšų.

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBEI 2021 METAMS SKIRTŲ VALSTYBĖS

BIUDŽETO LĖŠŲ NEVYRIAUSYNBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS

VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONEI „STIPRINTI

BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINTI PASKIRSTYMAS SENIŪNIJOMS

 

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Seniūnijų gyventojų skaičius 2021 m. sausio 1d

Bendroji dalis

(Mažiausia projekto suma)

Bendra suma, Eur

(Didžiausia projekto suma)

1.

Kelmės seniūnija

7981

750,00

3680,00

2.

Kelmės apylinkių seniūnija                                                        

2248

750,00

1575,00

3.

Kražių seniūnija

2200

750,00

1560,00

4.

Kukečių seniūnija

1532

750,00

1312,00

5.

Liolių seniūnija

2171

750,00

1547,00

6.

Pakražančio seniūnija

1767

750,00

1399,00

7.

Šaukėnų seniūnija

2095

750,00

1519,00

8.

Tytuvėnų seniūnija

1972

750,00

1474,00

9.

Tytuvėnų apylinkių seniūnija

2630

750,00

1716,00

10.

Užvenčio seniūnija

2711

750,00

1745,00

11.

Vaiguvos seniūnija

842

750,00

1059,00

 

 

28149

8250,00

18586,00

_________________

 

Projektas aprašomas užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurių tvirtinimo tvarką savivaldybė nustato Savivaldybės tvarkos aprašas) kopijas:

 1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos formą;
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos paraiškos 2.4 papunktyje;
 6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;
 1. aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

 

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką pateikia administracijai, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė. Administracijos darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8–17 val., penktadienį 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val., siunčia paštu ar kurjeriu arba skenuotą elektroniniu paštu info@kelme.lt. Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti administracijai klausimų dėl dalyvavimo Priemonės įgyvendinime tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitų su paramos teikimu susijusių klausimų: telefonu (8 427) 69 063 ar elektroniniu paštu salomeja.ramanauskiene@kelme.lt

 

Projekto paraiškos forma

Projekto sąmatos forma

Pareiškėjo deklaracijos forma

Aprašas


Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Liepa
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: