Spausdinti puslapio vidurį
Savivaldybės tarybos 2019-11-27 posėdžio sprendimų projektai

 

Registravimo
data 
Registra-
vimo
Nr.
Pavadinimas
2019-11-25 T1-424 Dėl nepritarimo Vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatavimo Kelmės rajono savivaldybės Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai
Aiškinamasis raštas
2019-11-20 T1-423 Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo Kelmės rajono savivaldybės finansuojamose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
2019-11-18 T1-422 Dėl Kelmės rajono savivaldybės sutarčių sudarymo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-11-18 T1-421 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų Kelmės rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-11-18 T1-420 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų Liolių socialinės globos namuose patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-11-18 T1-419 Dėl Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
2019-11-18 T1-418 Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos išlaidų finansinių normatyvų Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose „Šypsena“ patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-11-18 T1-417 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos neįgaliems vaikams grupėje patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-11-15 T1-416 Dėl paskolos lėšų, skirtų investicijų projektams finansuoti, perskirstymo
Aiškinamasis raštas
2019-11-15 T1-415 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-403 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės mišrių komunalinių, buityje susidarančių pavojingų, bioskaidžių (žaliųjų), elektros ir elektroninės įrangos, didelio gabarito atliekų, naudotų padangų ir antrinių žaliavų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas paslaugų teikimo vidaus sandorio pagrindu“ 3 ir 4 punktų pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2019-11-15 T1-414 Dėl N. Č. 2019-11-11 prašymo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-15 T1-413 Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2019-11-15 T1-412 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo 
Aiškinamasis raštas
Priedas
2019-11-13 T1-411 Dėl Viešame aukcione parduodamo Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patikslinimo
Aiškinamasis raštas
2019-11-13 T1-410 Dėl Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo, vietos bendruomenių skatinimo ir aktyvinimo priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-46, pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2019-11-13 T1-409 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2019-11-13 T1-408 Dėl Kelmės rajono savivaldybės būsto fondo ir Socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų ir Savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašų pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2019-11-13 T1-407 Dėl pritarimo projektui „Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas – II etapas“
Aiškinamasis raštas
2019-11-13 T1-406 Dėl Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos autobusų nuomos įkainių patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
2019-11-13 T1-405 Dėl Kelmės r. sav. Kelmės apyl. sen. Kakoniškės, Kuršukų ir Pagojo kaimų Uosių gatvių pavadinimų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Pagojo k. planas
Kuršukų k. planas
Kakoniškės k. planas
2019-11-13 T1-404 Dėl švietimo ir kultūros įstaigų vadovų funkcijų vykdymo ligos metu
Aiškinamasis raštas
2019-11-13 T1-403 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“
Aiškinamasis raštas
2019-11-13 T1-402 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-271 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ patikslinimo
Aiškinamasis raštas
2019-11-13 T1-401 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Aiškinamasis raštas
2019-11-13 T1-400 Dėl Kelmės rajono savivaldybės narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-11-13 T1-399 Dėl kai kurių Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 
Aiškinamasis raštas
2019-11-13 T1-398 Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, 2019 metų sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2019-11-12 T1-397 Dėl žemės ūkio bendrovės „Kelmės pasėliai“ atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-396 Dėl UAB „RG Medis“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-395 Dėl A. V. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-394 Dėl E. P. atleidimo nuo mokesčių mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-393 Dėl R. D. atleidimo nuo mokesčių mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-392 Dėl V. K. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-391 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo V. R.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-390 Dėl J. G. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-389 Dėl UAB „Antivis“ atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-388 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo M. M.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-387 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo žemės ūkio bendrovei „Kerkasiai“
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-386 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo N. R.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-385 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo E. B.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-384 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo R. S.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-383 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo E. A. R.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-382 Dėl V. J. R. 2019-10-24 prašymo atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio
Aiškinamasis raštas
2019-11-12 T1-381 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo V. A.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-380 Dėl mokesčių lengvatų suteikimo A. B.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-379 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Etovis“ atleidimo nuo mokesčių mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-378 Dėl UAB „Transrega“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-377 Dėl V. L. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-376 Dėl R. M. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-375 Dėl V. K. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo 
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-374 Dėl Vaido Sejūno įmonės atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo 
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2019-11-12 T1-373 Dėl L. J. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo 
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma

 

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: