Spausdinti puslapio vidurį
Savivaldybės tarybos 2020-04-30 posėdžio sprendimų projektai

 

Registravimo
data 
Registra-
vimo
Nr.
Pavadinimas
2020-04-24 T1-167 Dėl pritarimo skirti dalinį finansavimą Pakražančio kultūros centro projektui „Bendruomenių stiprybė – jaunoji karta“, teikiamam Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupei
Aiškinamasis raštas
2020-04-24 T1-166 Dėl sutikimo reorganizuoti Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centrą prijungiant prie Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2020-04-22 T1-165 Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį
Aiškinamasis raštas
2020-04-22 T1-164 Dėl Kelmės rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybą
Aiškinamasis raštas
2020-04-20 T1-163 Dėl Kelmės rajono Kražių seniūnijos prekyvietės, esančios Kražių centrinėje aikštėje, ir Tytuvėnų seniūnijos prekyvietės, esančios Kelmės gatvėje Tytuvėnuose, turgavietės statuso panaikinimo ir prekybos viešosiose vietose minėtose teritorijose įteisinimo
Aiškinamasis raštas
2020-04-20 T1-162 Dėl projekto „Laisvalaikio ir sporto erdvės jaunimui kūrimas Butkiškėje“ rengimo ir įgyvendinimo
Aiškinamasis raštas
Jungtinės veiklos sutartis
1 priedas
2 priedas
2020-04-20 T1-161 Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
2020-04-20 T1-160 Dėl savivaldybės įmonės Kelmės knygyno 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2020-04-20 T1-159 Dėl UAB Kelmės vietinio ūkio 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
2020-04-20 T1-158 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės šilumos tinklai“ 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
2020-04-20 T1-157 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
2020-04-20 T1-156 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
2020-04-20 T1-155 Dėl Kelmės rajono savivaldybės socialinės paramos klausimams spręsti komisijos nuostatų, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-273 „Dėl Socialinės paramos klausimams spręsti komisijos nuostatų“, 8.1.4 papunkčio pripažinimo netekusiu galios ir 14 punkto pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2020-04-20 T1-154 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro 2019 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2020 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys
Siektinų veiklos rodiklių projektas
2020-04-20 T1-153 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2020 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys
Siektinų veiklos rodiklių projektas
2020-04-20 T1-152 Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2020 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys
Siektinų veiklos rodiklių projektas
2020-04-20 T1-151 Dėl planinio socialinių paslaugų gavėjų vietų skaičiaus biudžetinėje įstaigoje Liolių socialinės globos namuose patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2020-04-20 T1-150 Dėl Kelmės specialiosios mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
2020-04-20 T1-149 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 2019 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2020 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys
Siektinų veiklos rodiklių projektas
Priedas
2020-04-20 T1-148 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-47 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 52 ir 53 punktų pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2020-04-20 T1-147 Dėl pavedimo Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą dėl galimybės suteikti garantiją UAB Kelmės vietiniam ūkiui
Aiškinamasis raštas
2020-04-17 T1-146 Dėl biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
2020-04-17 T1-145 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Vietinės reikšmės kelio Nr. VA-37 „Vaiguvos k. Kaštonų g.“ kapitalinis remontas“ patikslinimo ir papildymo
Aiškinamasis raštas
2020-04-17 T1-144 Dėl viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro 2019 metų veiklos, finansinių ataskaitų rinkinio, 2020 metų veiklos plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Ataskaitų rinkinys
2020-04-17 T1-143 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2020 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2020-04-17 T1-142 Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo papildymo 111 punktu
Aiškinamasis raštas
2020-04-16 T1-141 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės kultūros įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ 1.7 papunkčio priedo pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Kainų skaičiavimas
2020-04-16 T1-140 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-429 „Dėl Kelmės rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2020-04-15 T1-139 Dėl 2020 metais Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Objektų sąrašas
2020-04-15 T1-138 Dėl Kapitalo investicijų į Kelmės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių tiesimą, rekonstravimą ir kapitalinį remontą prioritetinių objektų sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Lyginamasis variantas
2020-04-15 T1-137 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos rajono tikslinių lėšų dalies paskirstymo
Aiškinamasis raštas
Lyginamasis variantas
Objektų sąrašas
2020-04-15 T1-136 Dėl 2020 metais Kelmės rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo
Aiškinamasis raštas
2020-04-15 T1-135 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2020-04-14 T1-134 Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos ir 2020 metų programos priemonių plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2020-04-14 T1-133 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-11E „Dėl viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro padalinio Krizių centro įsteigimo, nuostatų ir paslaugų kainos patvirtinimo“ 19 punkto pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2020-04-14 T1-132 Dėl viešosios įstaigos Šaukėnų ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2020 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Siektinų veiklos rodiklių projektas
Veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys
2020-04-14 T1-131 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo
Aiškinamasis raštas 
Audito tarnybos išvada
2020-04-14 T1-130 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
Aiškinamasis raštas
Audito tarnybos išvada
2020-04-14 T1-129 Dėl viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2020 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas 
Siektinų veiklos rodiklių projektas 
Veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys
2020-04-14 T1-128 Dėl maksimalių ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių Kelmės rajono gyventojams nustatymo
Aiškinamasis raštas
2020-04-14 T1-127 Dėl viešosios įstaigos Kelmės sporto centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
Aiškinamasis raštas 
Ataskaitų rinkinio aiškinamasis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
2020-04-09 T1-126 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2020-04-09 T1-125 Dėl Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinius maitinančių įstaigų atleidimo nuo savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio 
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2020-04-09 T1-124 Dėl savivaldybės būsto, esančio J. Janonio g. 28-22, Kelmėje, pardavimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2020-04-07 T1-123 Dėl pritarimo UAB Kelmės vietinio ūkio vadovo sprendimui įsigyti ilgalaikį turtą
Aiškinamasis raštas

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: