Korupcijos prevencija

Kelmės rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodika
(2012 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-63)

Savivaldybės Tarybai teikiamų
sprendimų projektų antikorupcinis vertinimas2022-03-24 Savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus nusišalino:

T1-117Dėl projekto „Poilsio ir laisvalaikio zonų įrengimas ir sutvarkymas prie Gailių kaimo bendruomenės namų“ rengimo ir įgyvendinimoDainius Ivoškis

2022-01-27 Savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus nusišalino:

T1-14Dėl pritarimo keisti butų, esančių Kelmės r. sav. Liolių mstl. Nepriklausomybės g. 40, paskirtįNeringa Bagdonavičienė
Aldona Kvintufelienė
T1-33Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Turtas“Petras Račkauskas

2021-12-16 Savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus nusišalino:

T1-424Dėl biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų
didžiausio leistino etatų skaičiaus patvirtinimo
Neringa Bagdonavičienė
Aldona Kvintufelienė

2021-11-25 Savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus nusišalino:

T1-374Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo ŽŪB „Kerkasiai“Ildefonsas Petkevičius
T1-363Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų Liolių socialinės globos namuose patvirtinimoNeringa Bagdonavičienė Aldona Kvintufelienė
T1-359Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Lupikų medicinos punkto likvidavimoEgidijus Ūksas

2021-10-28 Savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus nusišalino:

T1-346Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimoEgidijus Ūksas

2021-09-28 Savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus nusišalino:

T1-301  Lėšų skyrimas išlaidoms, pripažintoms netinkamomis, atsiradusioms įgyvendinant projektą „Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ modernizacija“Reda Mažonavičienė
T1-319Dėl lėšų, pripažintų netinkamomis, atsiradusių įgyvendinant projektą „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“Petras Račkauskas

2021-05-27 Savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus nusišalino:

T1-162Dėl ilgalaikės paskolos ėmimoPetras Račkauskas
T1-194Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant viešosios įstaigos Kelmės ligoninės pastato stogo“Egidijus Ūksas
T1-195Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų pastato stogo“Neringa Bagdonavičienė Aldona Kvintufelienė
T1-199Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Kelmės rajono  Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje“Danutė Ivanauskienė Zenonas Mačernius
T1-164Dėl leidimo įsigyti automobiliusZenonas Mačernius
  • 2021-12-07 posėdžio protokolas Nr. VK-246
  • 2021-09-27 posėdžio protokolas Nr. VK-183
  • 2021-09-24 posėdžio protokolas Nr. VK-182
  • Kelmės rajono savivaldybės administracijos elgesio kodeksas
  • Savivaldybės mero patvirtintas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas
  • Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas
  • Savivaldybės administracijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas
  • Informacijos apie pažeidimus Kelmės rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašas
  • Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacinių dovanų vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta: 2022 04 19

Skip to content