Korupcijos prevencija

Kelmės rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodika (2012 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-63)

Savivaldybės Tarybai teikiamų
sprendimų projektų antikorupcinis vertinimas

2021-09-28 Savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus nusišalino:

T1-301  Lėšų skyrimas išlaidoms, pripažintoms netinkamomis, atsiradusioms įgyvendinant projektą „Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ modernizacija“Reda Mažonavičienė
T1-319Dėl lėšų, pripažintų netinkamomis, atsiradusių įgyvendinant projektą „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“Petras Račkauskas

2021-05-27 Savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus nusišalino:

T1-162Dėl ilgalaikės paskolos ėmimoPetras Račkauskas
T1-194Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant viešosios įstaigos Kelmės ligoninės pastato stogo“Egidijus Ūksas
T1-195Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų pastato stogo“Neringa Bagdonavičienė Aldona Kvintufelienė
T1-199Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Kelmės rajono  Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje“Danutė Ivanauskienė Zenonas Mačernius
T1-164Dėl leidimo įsigyti automobiliusZenonas Mačernius
  • 2021-09-24 posėdžio protokolas Nr. VK-182
  • 2021-09-27 posėdžio protokolas Nr. VK-183

Informacija atnaujinta: 2021 10 04

Skip to content