null3


Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito skelbia konkursą Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigoms eiti


Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.      Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
2.      Turėti 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
3.      Turėti 4 metų darbo patirtį audito srityje

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/savivaldybes-kontrolieriaus-pavaduotojas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;51671.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 157.

Savivaldybės kontrolierius                       Daiva Bružienė


Kitos naujienos

Dalintis