null3


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą UAB „Kelmės autobusų parkas“ direktoriaus pareigoms eiti


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą UAB “Kelmės autobusų parkas” direktoriaus (pareiginės algos koeficientas 12,7) pareigoms eiti. Direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 1. Išsilavinimas – aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

 2.  Darbo patirties sritis – turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį. Vadovaujamojo darbo patirtimi laikoma patirtis, įgyta vadovaujant organizacijai ar padaliniui ir atliekant funkcijas, kai reikia organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti asmenų grupės darbą.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis ir veiklos programos vertinimas).

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;842910.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.


Administracijos direktorius      Stasys Jokubauskas


Kitos naujienos

Dalintis