Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Savivaldybės vyriausiojo architekto pareigoms eiti


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Savivaldybės administracijos  vyriausiojo architekto (pareiginės algos koeficientas 11) pareigoms eiti. 

Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. Išsilavinimas – turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją; studijų kryptis – architektūra .

2. Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425) 10 straipsnio reikalavimus; turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 057.

Administracijos direktorius      Stasys Jokubauskas


Kitos naujienos

Dalintis