Informacija apie organizatoriaus pritarimą „Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-11 įsakymu Nr. A-782 patvirtinto detaliojo plano (TPDR Nr. T00073209) keitimo“ koncepcijai


Informuojame, kad planavimo organizatorius – Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius- pritarė Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-11 įsakymu Nr. A-782 patvirtinto detaliojo plano (TPDR Nr. T00073209) keitimo” koncepcijai (2022 m. gegužės 19 d. Kelmės r. sav. administracijos pritarimas Nr. (7.15.E) S-1410).

Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų: Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-31 įsakymas Nr. A-83 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-11 įsakymu Nr. A-782 patvirtinto detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo”.

Planavimo organizatorius: Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė, Tel. (8 427) 69 053, el. paštas: [email protected]).

Plano rengėjas: MB Algimanto Černiausko architektūros studija (buveinės adresas: Vytauto g. 107, LT-77160 Šiauliai; tel. (8-41) 424802; e-paštas: [email protected]).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: iš esmės pakeisti sprendinius žemės sklype (kad. Nr. 5486/0006:98) padalinant į kelis žemės sklypus, pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo būdą iš naudingųjų išteklių teritorijos į rekreacines teritorijas; parengti inžinerinės infrastruktūros schemą; nustatyti servitutus inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimui; numatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; nustatyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus, sąlygas ir apribojimus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Koncepcijos nustatymo stadija: nustatoma galima veikla planuojamoje teritorijoje pateikiant principinius planuojamos teritorijos sprendinius.

Informacija apie DP keitimo koncepciją ir sprendinių pristatymą visuomenei skelbiama:

– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-54-22-276);

planavimo organizatoriaus bei sprendimą priėmusios institucijos – Kelmės rajono savivaldybės (Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė) internetinėje svetainėje www.kelme.lt;

Šaukėnų seniūnijos (Juodlės g. 2, Šaukėnai), kurios teritorijoje yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje;

Registruotais laiškais informuojami planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai.

Su koncepcija susipažinti galima:

– Informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt, (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-54-22-276), koncepcija patalpinta prie Esamos būklės įvertinimo dokumentų;

– Kelmės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kelme.lt;

– Plano rengėjo patalpose (Vytauto g. 107, II aukštas, Šiauliai).

Viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka. Apie detaliojo plano keitimo sprendinių viešinimą nurodytose informavimo priemonėse  bei viešo susirinkimo laiką ir vietą bus informuota atskirai.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima pateikti informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui per visą DP keitimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.Kitos naujienos

Dalintis