Atviri duomenys

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Visi šalies atviri duomenys yra skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale, kurio tvarkytojas yra IVPK (Informacinės visuomenės plėtros komitetas).

Kelmės rajono savivaldybės duomenys yra atveriami vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisyklėmis, patvirtintomis Administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A-721

Duomenų pavadinimasAtnaujinimo periodiškumas
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniaiMetinis
Finansinių ataskaitų rinkiniaiMetinis
Planavimo dokumentaiMetinis
UAB „Kelmės autobusų parkas“ maršrutai
UAB „Transbusas“ maršrutai
Savivaldybės valdomos bendrovėsMetinis
Švietimo duomenys

Lietuvos atvirų duomenų portalas

Lietuvos pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

TEISINIS REGULIAVIMAS LIETUVOJE

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministro   2020 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 4-1150 „Dėl Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijose, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36

Informacija atnaujinta: 2022 07 18

Skip to content