null3


2022-12-22 Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Savivaldybės administracijos  Turto valdymo skyriaus Vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas – 9) pareigoms eiti.

Reikalavimai pretendentams:

  1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
1.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
1.4. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
1.5. studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – teisės aktų nustatyta darbo patirtis, aprėpianti vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje.;
1.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/turto-valdymo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;52198.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.

Administracijos direktorius      Stasys Jokubauskas


Paskutinio atnaujinimo data: 2022-12-22