null3


2022-10-24 Kelmės ligoninės viešųjų pirkimų specialistas


Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė skelbia konkursą Kelmės ligoninės viešųjų pirkimų specialisto pareigoms eiti. Įstaigos  kodas 162730167, adresas Nepriklausomybės g. 2, Kelmė.

Pretendentams taikomi reikalavimai:

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą.
  2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administruojant viešuosius pirkimus.
  3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir asmens sveikatos priežiūros įstaiga veiklą.
  4. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis ir kt.)
  5. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, VšĮ Kelmės ligoninei per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt  privalo pateikti:

  • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Išsilavinimą ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
  • Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  • Užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą 10 darbo dienų nuo skelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje paskelbimo dienos. Dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 6.5 punkto nuostatomis.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.

Informacija teikiama tel. (8 427) 69 208.

Ligoninės direktorė     Edita Brazienė


Paskutinio atnaujinimo data: 2022-11-08