null3


2022-10-04 Viešųjų pirkimų vyriausiasis specialistas


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Savivaldybės administracijos  Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas 7,2-8,1 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo trukmės)) pareigoms eiti. 

Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: išsilavinimas – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/viesuju-pirkimu-poskyrio-vyriausias-specialistas-322;829500.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 157.

Administracijos direktorius      Stasys Jokubauskas


Paskutinio atnaujinimo data: 2022-10-04