Spausdinti puslapio vidurį
Korupcijos prevencija

Kaip pranešti apie korupcinius pažeidimus Kelmės rajono savivaldybėje

Prašome pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Kelmės rajono savivaldybėje (pvz., kyšininkavimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimu, sukčiavimu ir pan.).

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreipiamasi raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

Informuoti galima:
raštu, pateikiant pranešimą Kelmės savivaldybės merui arba Antikorupcijos komisijai adresu Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė;
telefonais: (8 427) 69 051, 69 053, 69 052;
faksu (8 427) 69 051 (visą parą);
elektroniniu paštu info@kelme.lt

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu „karštosios linijos" telefonu (8 5) 266 3333. Budintis STT pareigūnas patars, kaip elgtis konkrečiose situacijose, o esant būtinybei nedelsdamas organizuos didesnės pareigūnų grupės darbą.

___________________________________


ATMINTINĖ

valstybės tarnautojui apie pareigą pranešti
apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką


Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos priemonių
vykdytojų/atsakingų asmenų sąrašas


Savivaldybės administracijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas 

 

   
Savivaldybėje dirbančių politikų ir administracijos darbuotojų
privačių interesų deklaracijos yra skelbiamos
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tinklapyje
   

 


Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
„Karštoji linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333,
(8 5) 266 3379
Faksu visą parą faks. (8 5) 266 3307,
faks. (8 5) 260 9460
El. paštu

pranesk@stt.lt

Daugiau informacijos http://www.stt.lt 
Palikti pranešimą STT galima ČIA.

 

Šiaulių valdyba
Vilniaus g. 140, Šiauliai

Valdybos viršininkas Vaidas Pupelis tel. (8 41) 52 17 06
Valdyba   tel./faks. (8 41) 52 17 06,
el. paštas siauliai@stt.lt

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.


 

Kelmės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija

Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Komisijos pirmininkas
Janina Skeberdienė
Mob. 8 612 51459 janinaskeb@gmail.com
     
Komisijos nariai:  
Vilma Ancikevičienė Mob. 8 655 91744 vilma.ancikeviciene@policija.lt
Daiva Aleksandravičienė Mob. 8 610 26799 aleksandravicienedaiva@gmail.com
Ramūnas Baranauskas Mob. 8 683 79229 ramunasbaranauskas@gmail.com
Danutė Laivienė Tel. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92 849
danute.laiviene@kelme.lt
Vaida Linikienė Mob. 8 698 56 725 vlinikiene@gmail.com
Ingrida Savickienė Mob. 8 682 27744 info@kelmesask.lt

 


Kelmės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija (nuo 2019-05-30) ir jos darbo reglamentas

ATASKAITOSAKelmės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos (nuo 2015-08-27) posėdžių protokolai
Posėdžio protokolas Papildoma medžiaga
2020-10-01 Nr. VK-450  
2020-05-28 Nr. VK-260  
2020-01-20 Nr. VK-15  
2019-12-16 Nr. VK-558 Savivaldybės mero raštas
2019-01-25 Nr. VK_38 2018 metų veiklos ataskaita
2018-10-25 Nr. VK-596 Išvada
2018-10-19 Nr. VK-585  
2018-09-27 Nr. VK-541  
2018-05-30 Nr. VK-304

1. UAB „Kelmės vanduo“ korupcijos prevencijos ataskaita už 2017 metus
 UAB „Kelmės vietinis ūkis“ korupcijos prevencijos ataskaita už 2017 metus
UAB „Kelmės šilumos tinklai“ korupcijos prevencijos ataskaita už 2017 metus
UAB „Kelmės autobusų parkas“ korupcijos prevencijos ataskaita už 2017 metus
2. Teisės akto antikorupcinio vertinimo pažyma
3. Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano papildymai

2018-03-16 Nr. VK-131 1. Savivaldybės 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programos ir jos priemonių plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaita
2. Savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų I pusmečio darbo planas
2018-02-08 Nr. VK-69 2017 metų veiklos ataskaita
2017-10-26 Nr. VK-497 Savivaldybės administracijos 2017-10-14 raštas Nr. S-3007 (apie transporto naudojimą seniūnijose)
Savivaldybės mero 2017-10-19 išvada (Nr. S-3190)
Savivaldybės administracijos 2017-10-19 raštas Nr. S-3198 (informacija apie vaikų vasaros stovyklas)
2017-09-28 Nr. VK-446 Dėl išvažiuojamojo posėdžio susipažinti su mokinių maitinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašų vykdymu rajono bendrojo lavinimo mokyklose organizavimo
2017-08-25 Nr. VK-380

1. Užvenčio vaikų lopšelio-darželio raštas Savivaldybės tarybai
2. Specialiųjų tyrimų tarnybos raštas savivaldybėms
3. Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus raštas
4. Savivaldybės administracijos raštas dėl seniūnijų technikos naudojimo tvarkos

2017-05-25 Nr. VK-238

1. Dėl uždarųjų akcinių bendrovių „Kelmės autobusų parkas”, „Kelmės vanduo”, „Kelmės vietinis ūkis”, „Kelmės šilumos tinklai” ir savivaldybės įmonės „Kelmės knygynas” korupcijos prevencijos programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymo 2016 metų ataskaitų.
2. Dėl mokinių maitinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašų.

2017-03-17 Nr. VK-123 1. 2016 m. veiklos ataskaita
2. Priedas
3. Priemonių plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaita su išvada
2017-01-27 Nr. VK-38 1. Dėl Kelmės ligoninės direktoriaus pavaduotojo medicinai konkurso sąlygų.
2. Dėl komandiruočių į užsienį tvarkos svarstymo.
2016-12-09 Nr. VK-572 Posėdžio darbotvarkė
Korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programa
2016-08-25 Nr. VK-397 Dėl Kontrolės komiteto pirmininko E. Ūkso 2016 m. liepos 1 d. kreipimosi (mokinių maitinimo paslaugos pirkimo)
2016-08-18 Nr. VK-394 1. Dėl Kontrolės komiteto pirmininko E. Ūkso 2016 m. liepos 1 d. kreipimosi (mokinių maitinimo paslaugos pirkimo).
2. Antikorupcijos komisijos 2016 m. IV ketvirčio darbo plano patvirtinimo.
 2016-07-11 Nr. VK-331 STT raštas
SAM kvietimas
Kreipimasis
2016-03-16 Nr. VK-129 1. Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybės 2014-2016 metų korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimo 2015 metų ataskaitai.
2. Dėl Kelmės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaitos.
2015-11-26 Nr. VK-636 Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
2015-09-24 Nr. VK-490  
2015-05-29 Nr. VK-294 Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybės 2014–2016 metų korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai 
2015-02-19 Nr. E2-1 Savivaldybės Tarybos Etikos ir Korupcijos prevencijos komisijų sprendimas
2015-02-09 Nr. VK-73 1.Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pažeidimų Kelmės rajono savivaldybės taryboje ir savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos nepriklausomumo principo nesilaikymo.
2.Dėl sąmoningo Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutarties nuslėpimo nuo Kelmės rajono savivaldybės tarybos.
2014-12-11 Nr. VK-768 1. Dėl 2014 m. lapkričio 11 d. laikraščio „Šiaulių kraštas“ Nr.218 (6891) priede „Krašto žinios“ išspausdintos informacijos „Užvenčio seniūnu gali tapti politiko sūnus“.
2. Dėl LR Specialiųjų tyrimų tarnybos 2014-04-28 rašto Nr.4-01-2397 „Išvada dėl korupcijos rizikos analizės Kelmės rajono savivaldybės veiklos srityse“.
2014-11-24 Nr. VK-740 2014-10-31 išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
2014-09-18 Nr. VK-586 1. Dėl 2014 m. anketos „Gyventojų apklausa korupcijos suvokimui ir korupcijos pasireiškimui savivaldybėje nustatyti“ apklausos rezultatų.
2. Dėl korupcijos tikimybės nustatymo Kelmės rajono savivaldybės įstaigose 2014 metais.
3. Dėl Tarptautinės antikorupcijos dienos paminėjimo.
2014-04-16 Nr. VK-228 Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2014–2016 metų programai ir programos įgyvendinimo priemonių planui
2014-03-18 Nr. VK-161 Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybės 2011–2013 metų korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai
2013-08-20 Nr. VK-464 1. Dėl anketos „Gyventojų apklausa korupcijos suvokimui ir korupcijos pasireiškimui savivaldybėje nustatyti“ rezultatų.
2. Dėl korupcijos tikimybės nustatymo Kelmės rajono savivaldybės įstaigose 2013 metais.
2013-04-19 Nr. VK-227 1. Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2011-2013 metų korupcijos prevencijos priemonių plano vykdymo.
2. Kelmės rajono savivaldybės 2011-2013 metų korupcijos prevencijos priemonių plano vykdymas 2013 metais.
2012-09-05 Nr. VK-425  
2012-05-28 Nr. VK-280  
2012-04-04 Nr. VK-194  
2012-03-12 Nr. VK-141  
2011-12-12 Nr. VK-598  
2011-10-19 Nr. VK-499  
2011-08-18 Nr. VK-403  
2011-01-17 Nr. VK-14  
2010-12-02 Nr. VK-599  
2010-05-28 Nr. VK-279  
2010-01-28 Nr. VK-55  
2010-01-06 Nr. VK-2  
2009-12-04 Nr. VK-462  

 
APKLAUSŲ APIE SĄLYGINĮ KORUPCIJOS IŠPLITIMĄ KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE REZULTATAI

2012 m. rezultatai
2013 m. rezultatai


 
INFORMACIJA apie savivaldybės tarybos narių nusišalinimus
svarstant klausimus
 
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: