Spausdinti puslapio vidurį
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 posėdžio sprendimų projektai

Data

Projekto
Nr.

Tarybos sprendimo projekto pavadinimas

2014-03-17

T1-112

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvakymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2014-03-14

T1-111

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo

2014-03-14

T1-110

Dėl Pakražančio kultūros centro nuostatų patvirtinimo

2014-03-14

T1-109

Dėl patalpų, esančių Centro g.1, Grinių kaime, Pakražančio seniūnijoje, Kelmės rajone, nuomos 

2014-03-14

T1-108

Dėl triukšmo prevencijos Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr.T-360 „Dėl triukšmo prevencijos Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2014-03-17

T1-107

Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo 

2014-03-17

T1-106

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr.T-9 „Dėl kalendorinio ir finansinio priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės miestui tiekiamame geriamajame vandenyje, plano patvirtinimo“ pakeitimo

2014-03-17

T1-105

Dėl renginių, vykstančių Kelmės rajono savivaldybės viešose vietose, organizavimo taisyklių pakeitimo

2014-03-14

T1-104

Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. kovo 17 d. išvadai Nr.KA-3 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės imti 1,8 mln. Lt trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti“

2014-03-14

T1-103

Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. kovo 17 d. išvadai Nr.KA-5 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės imti 2,4726 mln. Lt ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti

priedas

2014-03-14

T1-102

Dėl Žilvičių gatvės, esančios Užvenčio mieste, geografinių charakteristikų pakeitimo

2014-03-14

T1-101

Dėl pritarimo įgyvendinti viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro projektą Nr.VP-3.2-AM-01-V-02-011 „Šiaulių regiono komunalinkų biologiškai skaičių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

2014-03-14

T1-100

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimo

2014-03-14

T1-99

Dėl rajono savivaldybės mero, tarybos narių susitikimų su rajono gyventojais 2014 m. balandžio mėnesio grafiko patvirtinimo

2014-03-14

T1-98

Dėl Kelmės rajono Lykšilio pagrindinės mokyklos ir Kelmės rajono Šaukėnų Valdo Pūtvio-Putvinskio vidurinės mokyklos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo

2014-03-14

T1-97

Dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų tarnybos 2014-2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 

1 priedas

2 priedas

2014-03-14

T1-96

Dėl klasių ir gurpių komplektų skaičiaus Kelmės rajono mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose 2014–2015 mokslo metais nustatymo 

priedas

2014-03-14

T1-95

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos, mero 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

priedas

2014-03-14

T1-94

Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

priedas

2014-03-14

T1-93

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

2014-03-14

T1-92

Dėl Vilties gatvės, esančios Dikšių kaime, Liolių seniūnijoje, Kelmės rajone, pavadinimo suteikimo

2014-03-14

T1-91

Dėl pritarimo vykdyti projektą „Atviras Kelmės jaunimo centras“

2014-03-14

T1-90

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų pripažinimo beviltiškomis

1 priedas

2 priedas

 

2014-03-14

T1-89

Dėl pritarimo projektui „Vaikų dienos centro plėtra Kelmės mieste“

2014-03-14

T1-88

Dėl kategorijos suteikimo Kelmės kultūros centrui

2014-03-14-

T1-87

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2011-2013 metų korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimo 2013 metais ataskaitos patvirtinimo 

priedas

2014-03-14

T1-86

Dėl nerūkymo zonų paskelbimo

2014-03-14

T1-85

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.T-53 „Dėl nepilnamečių elgesio Kelmės rajono viešose vietose taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

2014-03-14

T1-84

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr.T-337 „Dėl dalininko įnašo viešajai įstaigai Kelmės ligoninei padidinimo“ panaikinimo

2014-03-14

T1-83

Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Kelmės rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 22 d. sprendimu Nr.T-94, 4.3 punkto pakeitimo

2014-03-14

T1-82

Dėl išmokų, skiriamų seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, dydžio nustatymo ir tvarkos aprašo  patvirtinimo

2014-03-14

T1-81

Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo

priedas

2014-03-14

T1-80

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo

2014-03-14

T1-79

Dėl apmokėjimo už darbą Kelmės rajono savivaldybės tarybos, savivaldybės mero, savivaldygbės administracijos direktoriaus, kitų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų vadovų sudaromose darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti tvarkos aprašo patvirtinimo

2014-03-14

T1-78

Dėl pritarimo pasirašyti Kelmės rajono savivaldybės ir Austrijos Respublikos Sankt Veit an der Glan savivaldybės bendradarbiavimo sutartį

2014-03-14

T1-77

Dėl Kelmės rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo

2014-03-14

T1-76

Dėl leidimo Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriui rekonstruoti pastatą, esantį Birutės g.9, Kelmėje

2014-03-14

T1-75

Dėl socialinės globos kainų Liolių socialinės globos namuose ilgalaikei socialinei globai teikti nustatymo

2014-03-14

T1-74

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr.T-12 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei pardavimo aukcionuose tvarkų, aprašo ir nuomos konkurso taisyklių arašo patvirtinimo“ 1.3 punkto pripažinimo netekusiu galios

2014-03-14

T1-73

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų pakeitimo

2014-03-12

T1-72

Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai

2014-03-12

T1-71

Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2014-2016 metų programos ir 2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

2014-03-12

T1-70

Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Kelmės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo

2014-03-12

T1-69

Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo Daivai Bružienei

2014-03-12

T1-68

Dėl viešosios prekuybos vietos, skirtos prekiauti ar teikti paslaugas Kelmės mieste, patvirtinimo 

2014-03-12

T1-67

Dėl rajono lopšelių-darželių, pradinių mokyklų-daugiafunkcių centrų uždarymo 2014 metų vasaeros laikotarpiu

2014-03-10

T1-66

Dėl Kelmės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo, savivaldybės gyenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

2014-03-07

T1-65

Dėl Kelmės rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio surinkimo ir nuompinigių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2014-03-06

T1-64

Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kelmės „Kūlverstuko“ lopšekyje-darželyje nustatymo

2014-03-05

T1-63

Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 2013 metų investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos patvirtinimo 

priedas

2014-03-05

T1-62

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr.T-197 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų savivaldybės įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių direktorių, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo

 2014-03-05

T1-61

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014 m. viešųjų darbų programos, patvirtintos Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.T-376, 7, 15 ir 16.1 punktų patikslinimo

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: