Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Norkutė

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą.
 3. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadybinę patirtį švietimo sistemoje (švietimo organizavimo ir (ar) švietimo priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba einant švietimo įstaigos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas).
 4. Mokėti lietuvių kalbą pagal trečiąją  valstybinės   kalbos mokėjimo kategoriją (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1688).
 5. B1 lygiu mokėti bent vieną iš nurodytų užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).
 6. Žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
 7. Gebėti vykdyti skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas.
 8. Gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą.
 9. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 10. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
 11. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis: dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Pagal kompetenciją įgyvendina valstybinę švietimo politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo veiklą.
 2. Konsultuoja švietimo įstaigų bendruomenes švietimo politikos įgyvendinimo klausimais.
 3. Teikia siūlymus rengiant strateginių švietimo planų projektus, pagal kompetenciją įgyvendina patvirtintus planus.
 4. Teikia siūlymus rengiant metinių švietimo veiklos programų projektus, pagal kompetenciją įgyvendina patvirtintas programas.
 5. Pagal kompetenciją rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių švietimo klausimais projektus.
 6. Koordinuoja mokyklų veiklos kokybės įsivertinimą ir jų išorinio vertinimo organizavimą rajone.
 7. Koordinuoja ugdymo įstaigų projektinę veiklą,  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus projektų  rengimą.
 8. Organizuoja rajono švietimo būklės stebėsenos vykdymą ir analizuoja būklę.
 9. Organizuoja mokyklų veiklos priežiūrą, skyriaus veiklos planavimą ir ataskaitų rengimą.
 10. Koordinuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą rajono mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
 11. Organizuoja mokyklų vadovų pavaduotojų pasitarimus.
 12. Koordinuoja anglų kalbos, dailės, muzikos, technologijų  mokymą. Tiria, apibendrina ir skleidžia mokytojų gerąją darbo patirtį, teikia metodinę pagalbą mokytojams.
 13. Koordinuoja vedėjo įsakymu priskirtų mokyklų veiklą. Konsultuoja mokyklų vadovus ir mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais. Prižiūri mokyklų veiklą pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką.
 14. Koordinuoja mokinių registro tvarkymą rajone, ŠV-03 ataskaitos rengimą.
 15. Koordinuoja universalių daugiafunkcių centrų veiklą.
 16. Atlieka savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencijos priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms.
 17. Dalyvauja mokytojų ir vadovų atestacijos komisijų darbe.
 18. Vykdo operatyviųjų leidinių paskirstymą ir išdavimą mokykloms.
 19. Rengia savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą.
 20. Koordinuoja savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimą ir teikia metodinę pagalbą. 
 21. Priima iš leidyklų ir perduoda mokykloms užsakytus vadovėlius ir mokymo priemones.
 22. Pagal kompetenciją tiria skundus ir pareiškimus, teikia išvadas ir pasiūlymus.
 23. Pagal  kompetenciją dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
 24. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Lapkritis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: