Spausdinti puslapio vidurį
Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė R. Gliaudienė (2018-09-11, A-1080)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo (apskaitos, finansų) arba ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Vadovaudamasis viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), tinkamai tvarko visą Savivaldybės atstovaujamosios institucijos, administracijos, seniūnijų apskaitą, susijusią su darbo užmokesčiu.
 2. Pagal pateiktus laiko apskaitos žiniaraščius apskaičiuoja darbo užmokestį Savivaldybės administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojams, tarybos nariams ir priimtiems dirbti viešuosius darbus darbininkams. Tvarko asmenines sąskaitas.
 3. Tvarko atlyginimų banko sąskaitų registrą.
 4. Tikrina, ar banko sąskaitų įplaukos ir išlaidos bei likučiai atitinka apskaitos registrų likučius, ir vykdo einamąją kontrolę.
 5. Registruoja darbo užmokesčio ir kitus su darbo santykiais susijusių išmokėjimų dokumentus.
 6. Sudaro pagal asignavimų valdytojus mėnesinius, ketvirtinius bei metinius FVAS ataskaitų paketus (finansines ataskaitas (žemesnio lygio), biudžeto vykdymo ataskaitas, statistines, darbo užmokesčio ataskaitas), susijusius su darbo užmokesčiu.
 7. Siekdama tinkamo biudžeto lėšų panaudojimo sistemina ir analizuoja planinius ir ataskaitinius rodiklius tvarkomų lėšų, reikalingus Savivaldybės administracijos biudžeto programų pajamų ir išlaidų apskaitai.
 8. Kontroliuoja, kad tvarkomų lėšų išlaidos neviršytų asignavimų plano ataskaitiniu laikotarpiu, įskaitant patikslinimus pagal asignavimų valdytojus, valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, vykdo einamąją kontrolę.
 9. Tiksliai apskaičiuoja su darbuotojų išmokamu darbo užmokesčiu susijusius mokėjimus į biudžetą, socialinio draudimo bei kitus fondus, išlaikomus pagal vykdomuosius raštus ir kitus nurodymus, laiku pateikia pervesti priskaičiuotus mokėjimus.
 10. Pildo VSDF formas, deklaracijas apie išmokėtą darbo užmokestį, sumokėtą pajamų mokestį, statistines formas, susijusias su darbo užmokesčiu, darbuotojų skaičiumi. Sudaro suvestines šių formų ataskaitas pagal asignavimų valdytojus, jas pasirašo ir pateikia atitinkamoms įstaigoms.
 11. Išduoda pažymas apie pajamas, susijusias su darbo santykiais.
 12. Pildo apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, priskiriamų pagal mokesčio mokėjimo tvarką gyventojo A klasės pajamoms, taikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio bei išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio pažymas ir atsako už jų teisingumą.
 13. Pateikia duomenis apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo įmokų priskaitymus programų sąmatų projektams rengti.
 14. Pildo ataskaitą (faktinę dalį) „Informacija apie asignavimus darbo užmokesčiui“.
 15. Atlieka stebėseną ir teikia pasiūlymus bei apibendrintą informaciją apie programos sąmatų reikalingus patikslinimus, susijusius su darbo užmokesčiu, socialinio draudimo įmokomis, darbdavių socialine parama pinigais.
 16. Teikia faktiškus duomenis pagal valstybės funkcijas pildyti paraiškoms (lėšoms gauti iš Finansų skyriaus).
 17. Vykdo einamąją finansų kontrolę, kontroliuodamas darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui kasines išlaidas pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją.
 18. Sudaro atlyginimų sąskaitos registrus ir, suderinęs korespondentinių sąskaitų duomenis, įrašo į Didžiąją knygą.
 19. Sistemingai rengia ir teikia pažymas asignavimų valdytojams apie išlaidų sąmatų vykdymą ir apie nepanaudotų asignavimų likučius.
 20. Nustatytais terminais teikia informaciją apie įstaigos valstybės tarnautojų, valstybės politikų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį įstaigos interneto svetainės tvarkytojui.
 21. Konsultuoja administracijos darbuotojus buhalterinės apskaitos klausimais tam, kad buhalterinės apskaitos dokumentai, duomenys būtų teisingi.
 22. Derina duomenis su viešojo sektoriaus subjektais ir teikia apibendrintus duomenis  į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).
 23. Sudarant kompiuterinius apskaitos registrus sutikrina registrų įrašų ir buhalterinių apskaitos dokumentų informaciją.
 24. Vertina ir teikia išvadas, pasiūlymus, pastabas dėl teisės aktų projektų, susijusių su savo vykdomomis funkcijomis.
 25. Rengia direktoriaus įsakymų projektus apskaitos klausimais, dokumentus, taisykles ir įvairius raštus.
 26. Tinkamai saugo pagal kompetenciją priskirtus buhalterinius dokumentus, tvarkomų dokumentų bylas paruošia archyvui.
 27. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
 28. Atostogų, komandiruočių metu pavaduoja bet kurį skyriaus specialistą.
 29. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: