Spausdinti puslapio vidurį
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė V. Kneižienė (2016-09-24, A-817)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros studijų krypties; technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos arba kraštotvarkos studijų krypties išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo ir „ArcView“ programomis.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus.
 2. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl teritorijų planavimo dokumentų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimo, keitimo ar koregavimo.
 3. Rengia teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo sutartis.
 4. Rengia ir išduoda planavimo sąlygas, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus.
 5. Rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui teritorijų planavimo dokumentų planavimo darbų programas.
 6. Tikrina žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus ir žemės sklypų planus.
 7. Rengia Savivaldybės teritorijoje esančios laisvos (neužstatytos) žemės schemas ir perduoda jas Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.
 8. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų formavimo bei pertvarkymo projektų tvirtinimo.
 9. Nustato ir išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus statinių statybos projektams rengti.
 10. Organizuoja ir kontroliuoja teritorijų planavimo dokumentų ar žemės sklypų formavimo bei pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų dokumentų rengimą;
 11. Nagrinėja ir komplektuoja dokumentus, reikalingus teritorijų ar žemės sklypų, kurių planavimą finansuoja Savivaldybė, planavimo sąlygoms ar žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimams gauti, juos užsako išduodančiose institucijose.
 12. Inicijuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, rengia technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių vykdymą.
 13. Kontroliuoja sutarčių dėl teritorijų planavimo, žemės sklypų formavimo, topografinių planų, kadastrinių matavimų vykdymą ir organizuoja atsiskaitymą už suteiktas paslaugas.
 14. Rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl parduodamų, išnuomojamų ar kitaip įgyjamų žemės sklypų dydžio, ribų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, architektūrinių ir urbanistinių apribojimų bei sąlygų, duomenis apie žemės servitutus.
 15. Rengia dokumentus žemės sklypams miestų teritorijose parduoti ir nuomoti aukcionuose.
 16. Rengia medžiagą gatvių pavadinimams, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numeriams suteikti ar keisti.
 17. Organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės strateginių planų rengimą, atnaujinimą ir priežiūrą, pasiektų rezultatų įvertinimą, planuojamo laikotarpio veiklos prioritetų nustatymą.
 18. Tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą ir archyvą.
 19. Apskaičiuoja žemės sklypo vertę dėl inžinerinių statinių ir pagrindinės žemės naudojimo, būdo pakeitimo urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje.
 20. Atlieka kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje.
 21. Analizuoja ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus įsigyjant parduodamus žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
 22. Esant poreikiui analizuoja parduodamų žemės ūkio paskirties sklypų reikalingumą.
 23. Teikia elektronines paslaugas ir informaciją apie teritorijų planavimą į Savivaldybės interneto puslapį.
 24. Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, organizuoja jų įgyvendinimą.
 25. Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
 26. Pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius
 27. Vykdo skyriaus vedėjo pareigas jam nesant darbe dėl ligos, komandiruočių ir atostogų metu.
 28. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: