Spausdinti puslapio vidurį
Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė A. Kučinskienė (2020-03-04, A-271)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo, arba ekonomikos studijų krypties išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Sudaro asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, priima iš piliečių šiais klausimais prašymus ir kitus dokumentus, visus duomenis suveda į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).
 2. Vykdo socialinio būsto nuomos kontrolę. Gavęs pranešimus apie laisvus butus, parenka nuomininkus ir teikia komisijai. Komisijos pritarimu rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl socialinio būsto nuomos, tvarko nuomininkų sąrašus.
 3. Teikia savivaldybės tarybai sprendimų projektus dėl gyvenamojo būsto nuompinigių dydžio nustatymo, dėl patalpų priskyrimo tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms sąrašui arba išbraukimo iš jo, rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų išnuomojimo.
 4. Tvarko Savivaldybės būsto fondo sąrašą ir Savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.
 5. Organizuoja savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pirkimą ir pardavimą: užsako parduodamo savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų vertinimą, rengia savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus.
 6. Nagrinėja asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaracijas ir nustato teisę į paramą būstui įsigyti bei subsidijas kredito daliai padengti, išduoda tai patvirtinančias pažymas.
 7. Nagrinėja gautus (SPIS programoje ir tiesiogiai) prašymus dėl teisės jaunoms šeimoms į finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti, jeigu reikia, susirenka papildomus dokumentus iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, suformuoja nustatytos formos pažymas kredito davėjams.
 8. Rengia dokumentus, susijusius su savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei nekilnojamojo turto pardavimu viešajame aukcione ar elektroniniame aukcione: sudaro sąrašus, rengia aukciono sąlygas, užsako vertinimą, pirkimo ir pardavimo sutarčių projektus, teikia informaciją valstybės įmonei Turto bankui apie viešo aukciono vykdymą.
 9. Teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo didinimo arba mažinimo.
 10. Koordinuoja savivaldybės nekilnojamojo turto teisinę registraciją, ruošia pažymas valstybės įmonei Registrų centrui dėl nekilnojamojo turto įteisinimo.
 11. Analizuoja savivaldybės įmonių, kontroliuojamų akcinių bendrovių ir biudžetinių įstaigų paslaugų, trumpalaikės nuomos kainas ir teikia pasiūlymus dėl jų nustatymo.
 12. Rengia tvarkos aprašus, susijusius su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu.
 13. Rengia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti.
 14. Organizuoja viešuosius pirkimus vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus, reikalingus savo funkcijų vykdymo užduotims atlikti, kontroliuoja jų vykdymą.
 15. Pagal skyriaus kompetenciją prižiūri viešųjų įstaigų (išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas), kurių dalininkė (savininkė) yra savivaldybė, veiklą. Renka pareigoms vykdyti reikalingą viešųjų įstaigų informaciją.
 16. Pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus.
 17. Pagal kompetenciją priima interesantus, konsultuoja juos, nagrinėja iš jų gaunamus pareiškimus, skundus ir rengia atsakomųjų raštų projektus.
 18. Pagal kompetenciją dalyvauja įstaigos vadovų, kitų įstaigų ir institucijų sudaromų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus.
 19. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: