Spausdinti puslapio vidurį
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė S. Sakaitė

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, socialinio darbo, vadybos ir verslo administravimo (finansų ir apskaitos) arba ekonomikos studijų sričių išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį automobilį.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Priima iš Kelmės miesto ir rajono gyventojų prašymus ir kitus dokumentus, būtinus gauti pašalpoms bei išmokoms pagal Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymą, Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, Lietuvos Respublikos transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų  mokėjimo neįgaliesiems tvarkos aprašą, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintus išmokų, mokamų iš savivaldybės biudžeto, tvarkos aprašus, suveda duomenis į informacinių sistemų „Parama“ ir SPIS duomenų bazes. Priėmus dokumentus privalo padaryti ir patvirtinti šių dokumentų kopijas.
 2. Tikrina informaciją, ją atspausdina, formuoja išmokų gavėjų bylas apie šeimos (vieno gyvenančio asmens), kuris kreipiasi paramos, deklaruotą gyvenamąją vietą, apie turimą nekilnojamąjį turtą, apie asmens turimas įregistruotas transporto priemones, gaunamas pajamas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Lietuvos darbo biržos, Nacionalinės mokėjimų agentūros ir kitų institucijų vadovaudamasis duomenų teikimo sutartimis, sudarytomis teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Paruošia išmokų gavėjų bylas ir perduoda vyriausiajam specialistui išmokoms išmokai skirti.
 4. Tvarko išmokų gavėjų, kurių išmokų mokėjimas pasibaigęs, bylas pagal Archyvų departamento reikalavimus.
 5. Vykdo būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų gautų duomenų priėmimą, suvedimą ir kontrolę iš paslaugas teikiančių įstaigų.
 6. Priima iš rajono gyventojų prašymus skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms, įvaikinusioms, išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms penkis ir daugiau vaikų, rengia dokumentus.
 7. Priima Kelmės rajono asmenų, sužalotų atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimos narių dokumentus vienkartinėms kompensacijoms gauti. Tikrina informaciją apie asmens, kuris kreipiasi paramos, deklaruotą gyvenamąją vietą, duomenis suveda į informacinių sistemų „Parama“ ir SPIS duomenų bazes. Paruošia išmokų gavėjų bylas ir perduoda vyriausiajam specialistui išmokoms išmokai skirti.
 8. Priima dokumentus dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo. Paruošia pašalpų gavėjų bylas ir perduoda vyriausiajam specialistui išmokoms išmokai skirti.
 9. Priima dokumentus valstybės paramai gauti ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams. Paruošia išmokų gavėjų bylas ir perduoda vyriausiajam specialistui išmokoms išmokai skirti.
 10. Priima prašymus, dokumentus, apskaičiuoja išmoką laidojusiems asmenims, mirus šalpos pensijų, tikslinių kompensacijų išmokų gavėjui. Paruošia sprendimų projektus ir perduoda vyriausiajam specialistui išmokoms išmokai skirti.
 11. Paruošia laidojimo išmokų sprendimų projektus ir perduoda vyriausiajam specialistui išmokoms išmokai skirti.
 12. Paruošia vienkartinių pašalpų iš savivaldybės biudžeto išmokų sprendimų projektus ir perduoda vyriausiajam specialistui išmokoms išmokai skirti.
 13. Konsultuoja rajono gyventojus piniginės socialinės paramos, išmokų skyrimo ir kitais klausimais.
 14. Išduoda asmenims pažymas apie gaunamas išmokas, kompensacijas, pašalpas, šalpos pensijas.
 15. Ruošia pranešimus pareiškėjams, informuoja juos apie išmokų paskyrimą ar nepaskyrimą.
 16. Prieš mėnesį informuoja šalpos išmokų, tikslinių kompensacijų ir kitų socialinių išmokų gavėjus apie šių išmokų mokėjimo termino pabaigą.
 17. Tiria gyventojų skundus įvairiais piniginės socialinės paramos klausimais.
 18. Tikrina asmenų, kurie kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos, gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, surašo buities tyrimo aktus.
 19. Prireikus informacijos socialinių išmokų skyrimo klausimais, rengia paklausimus kitoms organizacijoms.
 20. Registruoja, sistemina gaunamus ir siunčiamus dokumentus.
 21. Tvarko vedėjo įsakymų registracijos žurnalus.
 22. Pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 23. Yra materialiai atsakingas už ilgalaikio, trumpalaikio turto, atsargų kiekinę apskaitą.
 24. Teikia skyriaus vedėjui ir vyriausiajam buhalteriui informaciją ir ataskaitas pagal savo darbo sritį.
 25. Atostogų, ligos ir kitais atvejais pavaduoja bet kurį skyriaus vyriausiąjį specialistą.
 26. Atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.
 27. Vykdydamas savo funkcijas, esant reikalui vairuoja tarnybinį automobilį.
 28. Vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio žodinius bei raštiškus pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Rugsėjis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: