Spausdinti puslapio vidurį
Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis buhalteris

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo (finansų, apskaitos) arba ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą.
 2. Darbuotojas, turintis viešojo administravimo išsilavinimą, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Planuoja savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinėms paslaugoms finansuoti, socialinei paramai mokiniam teikti, sudaro biudžeto išlaidų projektus, pildo biudžeto išlaidų sąmatas ir priedus pagal programas, priemones, valstybės funkcijas, pateikia juos Finansų skyriui.
 2. Skaičiuoja biudžeto lėšų poreikį Socialinės paramos skyriaus administravimo išlaidoms, sudaro biudžeto išlaidų projektus, pildo biudžeto išlaidų sąmatas ir priedus pagal programas, priemones, valstybės funkcijas, teikia juos Finansų skyriui.
 3. Vadovaudamasis savivaldybės institucijų sprendimais, įsakymais atlieka išlaidų sąmatų patikslinimus.
 4. Pagal nustatytus terminus teikia Finansų skyriui, Apskaitos skyriui, ministerijai ir kitoms institucijoms skaičiavimus apie lėšų poreikį valstybės funkcijoms vykdyti.
 5. Planuoja valstybės biudžeto lėšas priemonėms pervesti lėšas šalpos pensijoms ir tikslinėms kompensacijoms mokėti, pervesti lėšas išmokoms vaikams mokėti, pervesti lėšas transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijoms mokėti, pervesti lėšas šalpos pensijoms ir tikslinėms kompensacijoms administruoti, pervesti lėšas išmokoms vaikams administruoti, duomenis, įrašytus į patvirtintas formas, teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
 6. Tikslina valstybės biudžeto lėšų sąmatas, vadovaudamasis Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, taip pat atsižvelgdamas į šalpos išmokoms, tikslinėms kompensacijoms, transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidoms, išmokoms vaikams administruoti skirtų lėšų panaudojimo poreikį ir lėšų likutį banko, kitos kredito ar mokėjimo įstaigos sąskaitoje.
 7. Kontroliuoja, kad gauti asignavimai neviršytų ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano, įskaitant patikslinimus, vykdo einamąją kontrolę.
 8. Kontroliuoja, ar teisingai naudojamos lėšos pagal programas, priemones, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, vykdo einamąją kontrolę.
 9. Fiksuoja visų sąskaitų registrų apyvartas, įrašydamas į suvestinį registrą – Didžiąją knygą.
 10. Vykdo Socialinės paramos skyriaus einamąją kontrolę, tvarkydamas kasines išlaidas pagal programas, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę klasifikaciją.
 11. FVAS ataskaitų paketų duomenis sutikrina su Didžiosios knygos, mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos (forma Nr. 4) duomenimis.
 12. Vadovaudamasis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, tinkamai tvarko Socialinės paramos skyriaus gautinų sumų, finansavimo sumų, mokėtinų sumų, sukauptų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, finansavimo pajamų ir sąnaudų, savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų apskaitas.
 13. Vykdo Socialinės paramos skyriaus atsiskaitymus su prekių ir paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis ir organizacijomis.
 14. Tikrina, ar banko sąskaitų įplaukos ir išlaidos bei likučiai atitinka apskaitos registrų likučius, vykdo einamąją kontrolę.
 15. Pildo mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas (formą Nr. 4 – metų, ketvirčio).
 16. Teikia paraiškas savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšoms gauti iš Finansų skyriaus.
 17. Sudaręs kompiuterinius apskaitos registrus, sutikrina registrų įrašų ir buhalterinių apskaitos dokumentų informaciją.
 18. Sudaro mėnesinius, ketvirtinius, metinius privalomų FVAS ataskaitų paketus (finansines ataskaitas (žemesnio lygio), biudžeto vykdymo ataskaitas ir pateikia juos nustatytais terminais Apskaitos skyriui.
 19. Sudaro ir teikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentui duomenų apie Savivaldybės administracijoje valstybinėms šalpos išmokoms, tikslinėms kompensacijoms, transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, išmokoms vaikams bei šioms išmokoms administruoti skirtų lėšų panaudojimo ataskaitas pagal patvirtintas ataskaitų formas (mėnesio, ketvirčio, metų).
 20. Teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui duomenų apie Savivaldybės administracijos išmokėtas valstybines šalpos išmokas, tikslines kompensacijas, transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo kompensacijas, išmokų vaikams statistinių ataskaitų formas.
 21. Biudžetiniams metams pasibaigus, uždaro finansavimo ir sąnaudų sąskaitas.
 22. Rūpinasi, kad pašalpos ir išmokos būtų gaunamos laiku.
 23. Teikia informaciją skyriaus vedėjui apie turimas ir panaudotas savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšas.
 24. Vykdo kitus vedėjo trumpalaikius pavedimus, žodinius ir raštiškus nurodymus, jei šie neprieštarauja įstatymams.
 25. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus apskaitos klausimais, dokumentus, taisykles, įvairius raštus.
 26. Tinkamai saugo pagal kompetenciją priskirtus buhalterinius dokumentus, tvarkomų dokumentų bylas paruošia archyvui.
 27. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
 28. Atostogų, komandiruočių metu pavaduoja skyriaus buhalterį.
 29. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: