Spausdinti puslapio vidurį
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (2018-01-03, A-7)

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programomis.
 5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį automobilį.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Rengia ir analizuoja statybos ir remonto darbų sąmatas.
 2. Rengia schemas, eskizus, darbų kiekio žiniaraščius, technines specifikacijas, kai perkami statybos darbai be statinio projekto.
 3. Tikrina savivaldybės, Vyriausybės ir Europos Sąjungos finansuojamų objektų techninę dokumentaciją, rengia projektavimo užduotis, derina projektinius sprendinius, vykdo projektavimo paslaugų priežiūrą, nustatyta tvarka patvirtina (kai tai privaloma) parengtą statinio projektą, teikia parengtus statinių projektus ekspertizei atlikti, inicijuoja statybą leidžiančių dokumentų gavimą, įformina statybos užbaigimo dokumentus.
 4. Vykdo statinių statybos techninę priežiūrą. Organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą savo iniciatyva arba tada, kai ji privaloma.
 5. Nustatyta tvarka vykdo užsakovo funkcijas, laiku informuoja skyriaus vedėją apie darbų eigą bei projekto įgyvendinimo metu kylančias problemas.
 6. Nustatyta tvarka rengia dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir inicijuoja jo gavimą.
 7. Komplektuoja ir pateikia rangovams statinių projektinę dokumentaciją.
 8. Komplektuoja, rengia ir teikia kartu su rangovu bei techninės priežiūros vadovu dokumentaciją statybos užbaigimo komisijai, teikia dokumentus statiniams įregistruoti. Perduoda su akto kopija užbaigto statyti statinio kadastrinių matavimų ir geodezinių nuotraukų dokumentaciją jo naudotojui.
 9. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus statybos srities paslaugoms ir darbams įsigyti, teikia išvadas dėl konkursų pasiūlymų vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkursų dalyviams dėl viešųjų pirkimų objektų techninių užduočių. Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 10. Pagal kompetenciją rengia, derina darbų ir paslaugų bei kitų sutarčių projektus, kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą, kad už atliktus darbus ir paslaugas būtų atsiskaitoma sutartyse numatyta tvarka bei pagal nustatytus terminus, reikalui esant pagal skyriaus kompetenciją siūlo taikyti atitinkamas sankcijas.
 11. Rengia sprendimų projektus Savivaldybės tarybai ir juos pristato komitetuose bei Savivaldybės tarybos posėdžiuose, rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus bei kitus dokumentus vyriausiojo specialisto kompetencijos klausimais, rengia raštus valstybės institucijoms, kitoms žinyboms skyriui pavestų funkcijų vykdymo klausimais.
 12. Dalyvauja sudarytų komisijų darbe, suteikia joms informaciją ir kitą paramą, padeda rengti dokumentus.
 13. Pagal kompetenciją priima gyventojus, įmonių, organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis,  nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia jiems raštiškus atsakymus.
 14. Dalyvauja viešuose susirinkimuose svarstant visuomenei svarbių statinių projektinius pasiūlymus.
 15. Dalyvauja vertinant Savivaldybei priklausančios inžinerinės infrastruktūros būklę.
 16. Pagal kompetenciją rengia, tikslina Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus.
 17. Vykdydamas paskirtas funkcijas vairuoja skyriaus automobilį.
 18. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: