Spausdinti puslapio vidurį
Kukečių seniūnijos vyriausiasis specialistas (2018-02-26, A-206)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, pristatymų kūrimo programa, elektroniniu paštu, dokumentų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Organizuoja dokumentų valdymą, rengia dokumentacijos planus, bylų suvestines, apyrašus, tvarko ir perduoda seniūnijos dokumentų bylas į apskrities archyvą.
 2. Priima gyventojus, įstatymų nustatyta tvarka teikia jiems informaciją, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus.
 3. Rengia ir teikia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėties, gyvenamosios vietos ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas.
 4. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
 5. Tvarko notarinių veiksmų dokumentus.
 6. Rengia seniūno įsakymų ir kitų dokumentų projektus seniūnijos veiklos organizavimo klausimais.
 7. Rengia ir tvarko viešuosius darbus dirbančių asmenų įdarbinimo dokumentus, rengia pažymas ir teikia ataskaitas kitoms institucijoms šiais klausimais.
 8. Pildo seniūnijos darbuotojų ir dirbančių viešuosius darbus asmenų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 9. Tvarko pirminę buhalterinė apskaitą ir griežtos atskaitomybės numeruotų blankų apskaitą.
 10. Rengia sutartis su asmenimis, kuriems paskirtas socialinis būstas, renka socialinio būsto nuomos mokesčius ir vykdo mokėjimų kontrolę.
 11. Rengia ir tvarko viešųjų pirkimų dokumentus, teikia ataskaitas rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriui.
 12. Rengia ir tvarko visuomenei naudingus darbus dirbančių asmenų dokumentus.
 13. Renka jam pagal kompetenciją priskirtus statistinius duomenis ir teikia ataskaitas rajono savivaldybės institucijoms bei kitoms įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 14. Renka ir nustatyta tvarka teikia savivaldybės administracijai duomenis apie ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičių seniūnijoje.
 15. Renka ir nustatyta tvarka teikia savivaldybės administracijos atitinkamiems skyriams bei švietimo įstaigoms duomenis apie mokyklinio amžiaus vaikų skaičių seniūnijoje.
 16. Renka ir teikia duomenis rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų koordinatorei apie nesimokančius, nedirbančius, neieškančius darbo asmenis nuo 16 iki 29 metų.
 17. Rašo Socialinės paramos klausimams spręsti komisijos posėdžių protokolus.
 18. Rengia leidimus prekiauti, teikti paslaugas viešose vietose, tvarko leidimų apskaitą.
 19. Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
 20. Nustatyta tvarka rengia gyventojų apklausas.
 21. Padeda organizuoti gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, administracijos darbuotojais.
 22. Pavaduoja seniūną ligos, atostogų ir komandiruočių metu.
 23. Pagal kompetenciją atlieka seniūnijos specialisto socialiniam darbui funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruočių metu.
 24. Rašo seniūnaičių sueigų protokolus ir tvarko jų registrą.
 25. Organizuoja Vietos bendruomenės tarybos posėdžius, rengia reikalingus dokumentus ir ataskaitas, susijusias su šios tarybos veikla.
 26. Padeda rengti seniūnijos metų ataskaitas ir metinį veiklos planą.
 27. Yra materialiai atsakingas už materialinių vertybių saugojimą, apdorojimą, pardavimą, išdavimą, transportavimą ir panaudojimą.
 28. Pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus.
 29. Vykdo kitus seniūno žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: