Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas P. Barakauskas (2016-03-04, A-218)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 5. Turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Teikia, atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, įstaigos vadovui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo.
 2. Atlieka kartu su kitais įstaigos struktūrinių padalinių vadovais ar darbuotojais įstaigos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo.
 3. Atlieka administracijos darbuotojų (toliau – personalo) sudėties analizę.
 4. Padeda įstaigos vadovui formuoti personalo sudėtį.
 5. Organizuoja personalo ir įstaigai pavaldžių įstaigų bei įmonių vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų.
 6. Atsako už personalo, įstaigų ir įmonių vadovų:
  6.1. darbo sutarčių sudarymą;
  6.2. įvadinį instruktavimą (tik personalo);
  6.3. instruktavimą darbo vietoje (skyriaus darbuotojų).
 7. Registruoja ir išduoda priimtiems darbuotojams valstybės tarnautojų ar darbo pažymėjimus.
 8. Tvarko darbuotojų medicininių patikrų apskaitą.
 9. Teikia informaciją apie personalo priėmimą, atleidimą ir tikslinių atostogų suteikimą VSDFV Kelmės skyriui.
 10. Tvarko ir saugo personalo, įstaigų ir įmonių vadovų asmens bylas.
 11. Tvarko ir saugo personalo, įstaigų ir įmonių vadovų prašymus dėl priėmimo į darbą, atostogų suteikimo, atleidimo iš darbo ir kitais klausimais.
 12. Perduoda archyvui personalo, įstaigai pavaldžių įstaigų bei įmonių vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais.
 13. Tvarko personalo valstybės tarnautojų registrą – dirba su sistema VATARAS:
  13.1.   tvarko darbuotojų etatų struktūrą, suveda informaciją apie skyrius, jų nuostatus, pareigybių aprašymus;
  13.2.   suveda informaciją apie darbuotojų asmeninius duomenis, jų priėmimus ir perkėlimus bei atleidimus, priedų ir priemokų bei pašalpų skyrimą, kvalifikacijos kėlimą;
  13.3.   suveda informaciją apie valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
  13.4.   skelbia konkursus ir tikrina dalyvaujančių konkursuose pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas pateiktų dokumentų atitiktį nustatytiems reikalavimams.
 14. Dirba su sistemos VATARAS posisteme VATIS (įveda ir perduoda Valstybės departamentui su personalo valdymu susijusią informaciją).
 15. Dirba (įveda duomenis) su šiais registrais:
  15.1. D – Pranešimai apie savivaldybės administracijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų bei įmo-nių vadovų privačių interesų deklaracijų pateikimą ir jų registras;
  15.2. DA – Darbuotojų pašymų suteikti atostogų registras;
  15.3. SOD – Pranešimai apie apdraustuosius socialiniu draudimu (kopijos) ir jų  registras;
  15.4. DP – Prašymų ir gautų dokumentų mokėti priedus ir priemokas, suteikti finansinę paramą registras;
  15.5. DD – Prašymų priimti į darbą, atleisti, perkelti į kitas pareigas, dirbti kitą darbą, darbuotojų sutikimų, susitarimų, įspėjimų registras;
  15.6. PK – Pretendentų dalyvauti konkurse pareigoms eiti prašymų registras;
  15.7. TV – Tarnybinės veiklos vertinimo dokumentų registras.
 16. Pasibaigus metams sutvarko ir perduoda į archyvą 25 punkte minimus dokumentus.
 17. Organizuoja įstaigos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą.
 18. Organizuoja atostogų suteikimą personalui ir įstaigų bei įmonių vadovams.
 19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo ir įstaigų bei įmonių vadovų valdymo klausimais.
 20. Padeda įstaigos vadovui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.
 21. Priima, saugo ir perduoda archyvui administracijos darbuotojų ir įstaigų vadovų pranešimus apie pateiktas privačių interesų deklaracijas.
 22. Padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje.
 23. Padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas.
 24. Padeda įstaigos vadovui formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, organizuoja jų įgyvendinimą, tvarko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo apskaitą.
 25. Konsultuoja personalą pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo.
 26. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus.
 27. Pildo ir teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statistines ataskaitas, susijusias su personalu valdymu.
 28. Organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą.
 29. Dalyvauja įstaigos vadovo sudaromų komisijų, susijusių su personalo ir įstaigų bei įmonių vadovų valdymu (atrankos, nuobaudų skyrimas ir kita) darbe.
 30. Dalyvauja kitų institucijų sudaromų komisijų darbe.
 31. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia reikiamą informaciją kitoms institucijoms.
 32. Konsultuoja įstaigos darbuotojus ir kitų institucijų vadovus ir darbuotojus darbo teisės ir kitais klausimais.
 33. Pagal kompetenciją atstovauja savivaldybei teismuose.
 34. Pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 35. Pavaduoja skyriaus vedėją ligos atveju, atostogų metu.
 36. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: