Spausdinti puslapio vidurį
Pakražančio seniūnijos vyresnysis specialistas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas.
2. Savarankiškai susipažinti su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriau-sybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Organizuoja dokumentų valdymą, rengia dokumentacijos planus, bylų suvestines, apyrašus, tvarko ir perduoda seniūnijos dokumentų bylas į apskrities archyvą.
6. Priima gyventojus, įstatymų nustatyta tvarka teikia jiems informaciją, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus.
7. Rengia ir teikia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėties, gyvenamosios vietos ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas.
8. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
9. Tvarko mirties įrašų registrą, ruošia mirties įrašus, mirties liudijimus ir pagal nustatytą tvarką atsiskaito savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui. Rengia leidimus laidoti seniūnijos kapinėse.
10. Tvarko notarinių veiksmų dokumentaciją.
11. Rengia seniūno įsakymų ir kitų dokumentų projektus seniūnijos veiklos organizavimo klausimais.
12. Rengia ir tvarko viešuosius ir visuomenei naudingus darbus dirbančiųjų personalo valdymo dokumentus, teikia pažymas, formas ir ataskaitas kitoms institucijoms šiais klausimais.
13. Tvarko pirminę buhalterinę apskaitą ir griežtos atskaitomybės numeruotų blankų apskaitą.
14. Rengia sutartis su asmenimis, kuriems paskirtas socialinis būstas, renka socialinio būsto nuomos mokesčius ir vykdo mokėjimų kontrolę.
15. Rengia ir tvarko viešųjų pirkimų dokumentus, teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai.
16. Renka jam pagal kompetenciją priskirtus statistinius duomenis ir teikia ataskaitas rajono savivaldybės institucijoms bei kitoms įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Renka ir nustatyta tvarka teikia savivaldybės administracijos atitinkamam skyriui duomenis apie mokyklinio amžiaus vaikų skaičių seniūnijoje.
18. Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
19. Pavaduoja seniūną ligos, atostogų ir komandiruočių metu.
20. Pagal kompetenciją atlieka seniūnijos specialisto (arba specialisto socialiniam darbui) funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruočių metu.
21. Rašo seniūnaičių sueigų protokolus ir tvarko jų registrą.
22. Pildo seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
23. Yra materialiai atsakingas už materialinių vertybių saugojimą, apdorojimą, pardavimą, išdavimą, transportavimą bei panaudojimą.
24. Pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus.
25. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Gegužė
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: