Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį išsilavinimą.
 2. Turėti ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Pagal savo kompetenciją rengia Administracijos direktoriaus įsakymus, sutartis ir susitarimus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei kitomis savivaldybėmis ir valstybės institucijomis.
 2. Rengia skyriaus veiklos klausimais raštus ir kitus dokumentus (pažymas, ataskaitas, prašymus, paraiškas ir pan.).
 3. Užtikrina savivaldybės administracinio pastato, garažų bei ūkio inventoriaus apsaugą, organizuoja administracinio pastato, garažų bei administraciją aptarnaujančių automobilių priežiūrą, remontą  ir apsaugą, aprūpina darbuotojus ūkinės paskirties reikmenimis.
 4. Užtikrina tvarką ir švarą Savivaldybės patalpose ir priklausančioje teritorijoje, rūpinasi sanitarinių mazgų būkle, prižiūri, kad juose būtų reikalingiausios  sanitarinės priemonės, palaikoma švara ir tvarka.
 5. Materialiai atsako už Savivaldybės administracijos ilgalaikio, trumpalaikio turto, atsargų kiekinę apskaitą.
 6. Organizuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, rengia pirkimo dokumentus, sutarties projektą, jį suderina su juristais, Apskaitos skyriumi ir organizuoja pirkimo sutarties pasirašymą bei atsako už sutarties vykdymą. Pateikia nustatytais terminais atsakingiems specialistams informaciją apie kiekvieną įvykdytą ar nutrauktą sutartį (pagal Savivaldybės viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių nuostatas).
 7. Administruoja pagal kompetenciją paslaugų ir prekių pirkimo sutartyse nustatytų sąlygų vykdymą,  pasirašo už suteiktas paslaugas ir prekes gautas sąskaitas ir, suderinęs jas su skyriaus vedėju, perduoda Apskaitos skyriui.
 8. Užtikrina tinkamą įėjimo į pastatus ir patalpas įrenginių (durų automatiniai ir mechaniniai užraktai) techninę būklę, pastatų ir patalpų perdavimą saugoti apsaugos tarnybai ir apsaugos atšaukimą, organizuoja avarinių gedimų šalinimą pastatuose ir patalpose.
 9. Vykdo priešgaisrinės apsaugos keliamus reikalavimus ir atsako už priešgaisrinę apsaugą, draudžia Savivaldybės administracijos pastatus ir patalpas, transporto priemones (jei skirtas finansavimas).
 10. Organizuoja (prireikus) sniego ir (ar) ledo valymą nuo pastato lauko laiptų pakopų, stogų.
 11. Kontroliuoja Savivaldybės administracijos pastatuose ir patalpose esančių baldų, biuro technikos, inventoriaus, įrenginių (išskyrus kompiuterinę techniką) būklę, panaudojimą ir priežiūrą, teikia padaliniams pasiūlymus ir pastabas dėl administravimo poreikiams naudojamo turto eksploatavimo, teikia pasiūlymus dėl materialinių vertybių nusidėvėjimo ir tinkamumo toliau naudoti. Inicijuoja ir (ar) organizuoja turto (kurio pirkimas priskiriamas vyresniojo specialisto kompetencijai) pripažinimą nereikalingu (netinkamu naudoti), jo nurašymą, rengia tokio turto likvidavimo ar jo atidavimo nurašymo aktus.
 12. Atsako už Savivaldybės administracijos transporto ūkį:
  12.1.   registruoja transporto priemonių registre automobilius ir juos išregistruoja, prireikus organizuoja automobilių ženklinimą;
  12.2.   organizuoja tarnybinio transporto pristatymą laiku techninei apžiūrai atlikti, jų techninę   priežiūrą, remontą;
  12.3.   organizuoja automobilių aprūpinimą degalais, tepalais, padangomis, detalėmis ir kontroliuoja jų naudojimą;
  12.4.   registruoja prašymus vykti tarnybiniais automobiliais į komandiruotes ar į objektus Savivaldybės teritorijoje. Pagal pateiktas paraiškas, esamas galimybes ir tarpusavyje suderintą laiką tenkina specialistų poreikius dėl naudojimosi tarnybiniu transportu;
  12.5.   organizuoja ir kontroliuoja lengvųjų automobilių vairuotojų darbą. Rengia lengvųjų automobilių vairuotojų pareigybių aprašymus. Sudaro vairuotojų budėjimo grafikus. Rengia vairuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir teikia juos skyriaus specialistui, atsakingam už skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščių parengimą;
  12.6.   išduoda lengvųjų automobilių kelionės lapus, priima užpildytus, patikrina ir vizuoja, pateikia Apskaitos skyriui užpildytus lengvųjų automobilių kelionės lapus bei kitus papildomus dokumentus;
  12.7.   organizuoja instruktažus vairuotojams;
  12.8.   kontroliuoja, kad vairuotojai turėtų galiojančias medicinines pažymas.
 13. Atsako už valstybinės vėliavos iškėlimą švenčių dienomis teisės aktų nustatyta tvarka. Užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytos valstybinės ir savivaldybės vėliavų kėlimo tvarkos, rūpinasi, kad vėliavos būtų tvarkingos.
 14. Pasibaigus einamajam mėnesiui, ne vėliau kaip iki kito po einamojo mėnesio 3 dienos pateikia paslaugų teikėjams informaciją apie pastatuose ir patalpose sunaudotą elektros ir šilumos energiją, geriamąjį vandenį.
 15. Vykdo elektros ūkio priežiūrą administraciniame pastate ir garažuose.
 16. Vykdo seniūnijų žemo slėgio katilų ir katilinių kontrolę.
 17. Pagal kompetenciją nagrinėja piliečių skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus, priima ir konsultuoja interesantus, dalyvauja įvairių komisijų darbe.
 18. Teikia ataskaitas apie savo veiklą.
 19. Esant būtinumui, pavaduoja Savivaldybės administracijos vairuotojus, vadovaudamasis vairuotojų patvirtintais pareigybių aprašymais.
 20. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Lapkritis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: