Spausdinti puslapio vidurį
Viešieji pirkimai

Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų taisyklės (direktoriaus 2013-12-31 įsakymas Nr. A-1299)
Direktoriaus 2014-01-28 įsakymas Nr. A-74 dėl viešųjų pirkimų taisyklių 81.3 punkto pakeitimo
Direktoriaus 2014-05-07 įsakymas Nr. A-419 dėl viešųjų pirkimų taisyklių papildymo
Direktoriaus 2014-06-16 d. įsakymas Nr. A-607 dėl viešųjų pirkimų taisyklių 134.3 punkto keitimo
Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas


Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m.


Savivaldybės administracijos 2014 metų viešųjų pirkimų planas

Direktoriaus įsakymas
2014 metais savivaldybės administracijos planuojami pirkimai

2015 m. informacija apie vykdomus mažos vertės viešuosius pirkimus

 
 
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ĮVYKDYTI VIEŠIEJI PIRKIMAI 2014-2015 METAIS

Pirkimo pavadinimas


Skelbimas apie pradedamą pirkimą Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį Skelbimas apie sudarytą sutartį Pirkimo dokumentai

"VŠĮ Kelmės ligoninės jungiamojo koridoriaus statyba" darbo projekto parengimas ir statybos darbai

2014-12-19     Pirkimo dokumentai

Projekto "Kelmės rajono Kražių gimnazijos Pašilės pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas, pritaikant jį švietimo, kultūros ir socialines paslaugas vaikams ir vietos bendruomenei teikiančiam centrui", objekto "Pašilės pradinio ugdymo skyriaus pastato antro aukšto parastasis remontas" rangos darbai, I etapas

2014-12-18     Pirkimo dokumentai

Pramonės teritorijos suformavimo Žemaitės g., Tytuvėnų mieste detaliojo plano parengimas

2014-11-25     Pirkimo dokumentai

"Kelmės miesto civilinių kapinių teritorijos formavimo galimybių studija"

2014-12-04  2015-01-28   Pirkimo dokumentai

"Žemės skypo (kad. Nr. 5452-0001:201) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo paslauga"

2014-11-24  2015-01-30   Pirkimo dokumentai

Techninio darbo projekto "Kelmės rajono Užvenčio seniūnijos Junkilų kadastrinės vietovės Naudvario tvenkinio ant Varmės upės avarinės būklės hidrotechnikos statinių rekonstravimas" ekspertizės atlikimo paslauga

2014-10-24  2014-12-23  2014-12-23 Pirkimo dokumentai

Statinių projektų ekspertizės atlikimo paslauga

2014-09-10  2014-11-07  2014-12-05 Pirkimo dokumentai

"Maironių kultūros namų remontas" statinio projekto parengimo paslauga

2014-10-20     Pirkimo dokumentai

"Ventos gatvės šaligatvio dalies rekonstrukcija" rangos darbų pirkimas

2014-09-23  2014-11-14  2014-12-23 Pirkimo dokumentai

Kelmės miesto "Tūkstantmečio parko (prie Kražantės gatvės) statinio projekto parengimo paslaugos pirkimas

2014-08-25  2014-11-14  2014-12-10 Pirkimo dokumentai

Daugiafunkcinio sporto centro statyba Kelmėje (I etapas. Kelmės sporto centro salės statyba)

2014-07-24  2014-11-07  2014-11-19 Pirkimo dokumentai

Tytuvėnų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas

2014-07-10  2014-10-31  2014-10-31 Pirkimo dokumentai

"Kelmės rajono savivaldybės administracijos senų garažų griovimo ir naujų garažų statyba" statinio projekto parengimo paslaugos pirkimas

2014-07-15  2014-09-12 2014-10-10 Pirkimo dokumentai

Projektų dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo, viešinimo, statinių projektavimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

2014-09-02     Pirkimo dokumentai

"Žemės sklypo (kad. Nr. 5462/0001:408), esančio Vaidatonių k., Pakražančio sen., Kelmės raj., pertvarkymo projekto parengimo ir kadastrinių matavimų atlikimo paslaugų" pirkimas

2014-07-08  2014-09-10  2014-09-26 Pirkimo dokumentai

Kelmės raj. Kražių mstl. Turgaus aikštės šaligatvio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos prie kultūros centro rangos darbų su projektinės dokumentacijos parengimu

2014-05-27     Pirkimo dokumentai

"Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios rekreacinės teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams" statinio techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra

2014-05-30  2014-09-03  2014-09-19 Pirkimo dokumentai

Projektui "Kelmės dvaro rūmų ir dvaro ansamblio vartų vidaus patalpų restauravimas ir pritaikymas muziejaus reikmėms" techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

 2014-05-06  2014-07-23  2014-08-15  Pirkimo dokumentai

Transporto priemonių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos

2014-05-05  2014-06-13  2014-06-13 Pirkimo dokumentai

Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros darbų pirkimas

2014-05-02  2014-05-15  2014-06-05 Pirkimo dokumentai

Kelmės rajono valstybei priklausančių ir savivaldybės patikėjimo teise valdomų hidrotechnikos statinių specializuota apžiūra (statinio ekspertizė)

2014-04-22  2014-06-13  2014-06-13 Pirkimo dokumentai

2 472 600 litų ilgalaikė paskola

2014-04-17  2014-05-30   Pirkimo dokumentai

Kelmės rajono seniūnijų kelių ir griovių profilio atstatymo darbų pirkimas

2014-03-06  2014-03-28  2014-03-28 Pirkimo dokumentai

Pastatų ir statinių (kelių, gatvių) kadastrinių matavimo bylų parengimo paslaugų pirkimas

2014-03-10  2014-05-07  2014-06-11 Pirkimo dokumentai

Projekto "Tytuvėnų mieto kultūros įstaigų optimizavimas bei kultūros paslaugų prieinamumo didinimas" galimybių studijos su projektiniais pasiūlymais parengimo paslauga

2014-03-31  2014-06-13  2014-06-27 Pirkimo dokumentai

Daugiafunkcinio sporto centro statyba Kelmėje (I etapas. Kelmės sporto centro salės statyba)"

2013-03-20     Pirkimo dokumentai

Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (III etapas, Raseinių g. kvartalas), pirmos projekto dalies, gyvenamo kvartalo Raseinių g. 5A, 7, 9, 9A, 11 ir B. Laucevičiaus g. 12, 14, 16 rangos darbų pirkimas

2014-02-19  2014-07-18  2014-07-18 Pirkimo dokumentai

"VŠĮ Kelmės PRC Tytuvėnų skyriaus baseino rekonstrukcijos III etapo darbai su darbo projekto parengimu"

 2014-02-17  2014-04-11  2014-05-02  Pirkimo dokumentai
"Gyvenamosios aplinkos gerinimo Kelmės rajono Pašiaušės ir Dvarčiaus kaimuose statybos darbų, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas" 2014-01-10  2014-03-12  2014-04-04 Pirkimo dokumentai
Mobilaus interneto ryšio paslauga su planšetiniais kompiuteriais  2014-01-09  2014-02-19  2014-02-25 Pirkimo dokumentai
Šalpos, tansporto, išmokų vaikams ir kitos piniginės socialinės paramos išmokų pristatymo ir išmokėjimo paslauga  2014-01-08  2014-01-22  2014-01-31 Pirkimo dokumentai
Tytuvėnų kultūros centro Pagryžuvio skyriaus pastato stogo rekonstrukcija. Techninio projekto parengimas 2014-01-02  2014-03-26  2014-04-02 Pirkimo dokumentai
 Gatvių, esančių Tytuvėnų mieste sklypų suformavimo, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui, planai  2013-12-03  2014-02-19  2014-02-28  Pirkimo dokumentai
"Sniego valymas nuo Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių" paslauga 2013-10-10 2013-11-13 2013-12-06 Pirkimo dokumentai
Mobilaus interneto ryšio paslauga su planšetiniais kompiuteriais 2013-10-09  2013-10-15  2013-11-15 Pirkimo dokumentai
Transporto, reikalingo pasitelkti galimų ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu, paslaugos pirkimas 2013-09-23  2013-10-30  2013-10-30 Pirkimo dokumentai
Akmens anglių pirkimas 2013-09-17  2013-10-16  2013-10-30 Pirkimo dokumentai
Toksinių, pavojingų medžiagų surinkimo, tvarkymo, išvežimo, sunaikinimo ir užterštos aplinkos nukenksminimo, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų atveju teikiamos paslaugos pirkimas 2013-09-13  2013-10-11  2013-10-11 Pirkimo dokumentai
"Sniego valymas nuo Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių” paslauga 2013-09-13  2013-10-11  2013-11-08 Pirkimo dokumentai
„Kelmės rajono buvusio Pašilėnų darželio pastato rekonstravimas, pritaikant jį švietimo, kultūros ir socialines paslaugas vaikams ir vietos bendruomenei teikiančiam centrui“ baldų pirkimas 2013-09-03  2013-11-01 Pirkimo dokumentai
„Vandens gerinimo sistemų įrengimas Vaiguvos kaime“ rangos darbai 2013-08-21     Pirkimo dokumentai
"Tytuvėnų miesto centrinio skvero sutvarkymas (I etapas)" statinio techninio - darbo projekto parengimo paslauga 2013-07-19     Pirkimo dokumentai
"Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų sutvarkymas", Kelmėje. Techninio - darbo projekto parengimo paslauga. 2013-07-30 2013-09-25 2013-11-01 Pirkimo dokumentai
Geriamojo vandens sistemų įrengimas Maironių kaime I etapo rangos darbai 2013-08-27     Pirkimo dokumentai
1 421 700 litų ilgalaikės paskolos pirkimas 2013-07-19  2013-09-25 Pirkimo dokumentai
Projekto „Kelmės kultūros centro pastato rekonstrukcijos projekto keitimas (II etapas) rangos darbų pirkimas“ 2013-07-22  2013-10-09 Pirkimo dokumentai

 Administracinio pastato patalpų valymo paslaugų pirkimas

2013-05-22 Pirkimo dokumentai

 Žemės sklypo suformavimo Raseinių g., Kelmės m. detaliojo plano rengimas, topografinės nuotraukos atlikimas ir kadastrinių matavimų atlikimo

2013-05-10 Pirkimo dokumentai

 Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano pakeitimo rengimo paslaugų pirkimas

2013-05-23 Pirkimo dokumentai
Kelmės rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas 2013-04-23 Pirkimo dokumentai
1 983 400 Litų ilgalaikė paskola 2013-04-22 Pirkimo dokumentai
Kelmės rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugos pirkimas 2013-04-11

 

Pirkimo dokumentai
Dauginimo popieriaus pirkimas 2013-06-13 Pirkimo dokumentai
Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbų (greideriavimas) 2013-02-01 Pirkimo dokumentai
Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbų (žvyravimas) 2013-02-01 Pirkimo dokumentai
Projekto „Kelmės rajono buvusio Pašilėnų darželio pastato rekonstravimas, pritaikant jį švietimo, kultūros ir socialinės paslaugas vaikams ir vietos bendruomenei teikiančiam centrui“ rangos darbai. 2013-01-29 2013-03-15 Pirkimo dokumentai
Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo (II etapas - A. Mackevičiaus g. kvartalas darbų pirkimas. 2013-01-31 Pirkimo dokumentai
Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių specialusis planas 2013-01-07 2013-03-22 Pirkimo dokumentai
„Sniego valymas nuo Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių“ 2012-12-18 Pirkimo dokumentai
Vykdomo projekto „Kelmės miesto pietinės dalies (Žemaitės, Taikos, Malūno, Rudupio, Rasos, Šlaito, P. Cvirkos gatvių, Malūno ir Naujosios skersgatvių, praėjimo tarp Naujosios ir Maironio gatvių) sutvarkymas“ techninio projekto parengimo paslaugos pirkimas 2013-03-05 Pirkimo dokumentai
Vykdomo projekto „Ventos slėnio teritorijos pritaikymas turizmo reikmėms“ statybos ir montavimo darbų atlikimas 2013-03-14 Pirkimo dokumentai
Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimas 2012-08-27     Pirkimo dokumentai
Žemės sklypų apie daugiabučius namus, esančius Maironio g. 5a ir Taikos g. 4, Tytuvėnų mieste bei Žemaitės g. 45, Kelmės mieste planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentų, rengimo paslauga 2013-02-28 Pirkimo dokumentai
Elektros energijos pirkimas 2013-02-25   2013-03-29 Pirkimo dokumentai
Statinių statybos techninės priežiūros atlikimas 2013-02-19 Pirkimo dokumentai
Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros darbai 2013-03-12

 

Pirkimo dokumentai
Degalai transporto priemonėms (benzinas,dyzelinas, dujos) 2013-03-14

 

 

Pirkimo dokumentai
„Socialinio būsto plėtra Kelmės mieste, J.Janonio g. 11, Kelmė, rangos darbai“ 2013-05-10 Pirkimo dokumentai
Projekto „Kelmės rajono Kražių gimnazijos Pašilės pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas, pritaikant jį švietimo, kultūros ir socialinės paslaugas vaikams ir vietos bendruomenei teikiančiam centrui“ rangos darbai 2013-05-15  2013-07-03 Pirkimo dokumentai

 

Informacija
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Sausis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: