Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja R. Parnarauskienė (2018-02-26, A-211)

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties arba technologijos mokslų studijų srities kraštotvarkos krypties išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Organizuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą, įgyvendinimą savivaldybėje.
 2. Siekdamas gerinti aplinkos kokybę, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos, valstybines, regionines, vietines aplinkosaugos programas ir kitus strateginius dokumentus, teikia pasiūlymus ir pastabas atitinkamoms institucijoms dėl aplinkosauginių teisės aktų priėmimo.
 3. Dalyvauja rengiant ES struktūrinių fondų aplinkosauginius projektus.
 4. Pagal savo kompetenciją rengia aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo programas, schemas ir kitas priemones, kontroliuoja jų įgyvendinimą, kad būtų pagerinta aplinkosaugos būklė savivaldybėje.
 5. Rengia Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, priemonių sąmatą ir lėšų panaudojimo ataskaitą; kontroliuoja, kaip įmonės ir organizacijos panaudoja gautas lėšas, kad būtų užtikrintas tikslingas lėšų naudojimas.
 6. Koordinuoja atliekų ir nuotekų tvarkymą savivaldybėje, rengia sprendimų projektus dėl atliekų tvarkymo veiklos reglamentavimo, kontroliuoja jų įgyvendinimą, koordinuoja antrinių žaliavų surinkimo sistemų diegimą, organizavimą ir valdymą.
 7. Koordinuoja Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro ir buitinių atliekų surinkimo operatorių veiklą Kelmės rajone, teikia pasiūlymus jai gerinti, organizuoja reikalingų dokumentų, susijusių su atliekų surinkimu, rengimą bei atlieka juose numatytų priemonių vykdymo kontrolę.
 8. Pagal kompetenciją vykdo atliekas ir nuotekas tvarkančių įmonių kontrolę.
 9. Dalyvauja rengiant miestų ir gyvenviečių teritorijų tvarkymo projektinę medžiagą.
 10. Derina ūkio subjektų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, teikia jiems sąlygas, kontroliuoja, kaip jų laikomasi, kad ūkio subjektai vykdytų aplinkos apsaugos ir aplinkos kokybės gerinimo reikalavimus.
 11. Teikia pasiūlymus dėl saugomų teritorijų steigimo, apsaugos zonų ir juostų nustatymo, gamtos paminklų statuso suteikimo, reglamentų nustatymo, organizuoja šių teritorijų priežiūrą ir apsaugą.
 12. Sprendžia želdinių pertvarkymo klausimus, dalyvauja želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos darbe, registruoja prašymus svarstyti želdinių pertvarkymo klausimus, ruošia leidimus kirsti, genėti ar kitaip tvarkyti medžius bei krūmus ir išduoda leidimus bei kitus pasirašytus dokumentus.
 13. Pagal kompetenciją rengia savivaldybės teisės aktų projektus ekologijos klausimais, teikia siūlymus dėl aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, rengia sutarčių projektus.
 14. Siekdamas užtikrinti gamtosaugos reikalavimų įgyvendinimą, pagal savo kompetenciją asmeniškai arba kartu su suinteresuotomis žinybomis organizuoja kompleksinius patikrinimus, kaip minėtus reikalavimus vykdo rajono įstaigos, įmonės, organizacijos, privatūs asmenys, kontroliuoja, kaip laikomasi aplinkos, želdinių ir atliekų tvarkymo reikalavimų.
 15. Koordinuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įmokų surinkimą.
 16. Analizuoja ir vertina vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio skaičiavimus.
 17. Koordinuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo ir vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą sistemos administravimą.
 18. Informuoja merą, administracijos direktorių bei skyriaus vedėją apie aplinkos apsaugai ir ekologijai nustatytų reikalavimų pažeidimus.
 19. Kontroliuoja aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.
 20. Organizuoja ir vykdo gamtosauginius renginius (konferencijas, seminarus, šventes, konkursus ir kt.).
 21. Teikia turimą informaciją apie aplinką, jos apsaugą gyventojams, įmonėms ir organizacijoms. Skelbia šią informaciją rajono savivaldybės interneto svetainėje.
 22. Rūpinasi aplinkosauginiu švietimu. Skatina piliečius, visuomenines organizacijas dalyvauti saugant aplinką, tvarkant ir puoselėjant želdinius, tvarkant atliekas ir aplinką.
 23. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, kitų skyrių darbuotojus aplinkosaugos, ekologijos bei želdinių tvarkymo klausimais, nagrinėja piliečių ir kitų institucijų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus aplinkos apsaugos klausimais, rengia motyvuotus atsakymus.
 24. Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.
 25. Teikia ataskaitas aplinkos apsaugos srityje.
 26. Vykdo tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą.
 27. Pagal kompetenciją dalyvauja įstaigos vadovų sudaromų komisijų darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus.
 28. Dalyvauja kitų institucijų sudaromų komisijų darbe.
 29. Vykdydamas funkcijas vairuoja priskirtą tarnybinį automobilį.
 30. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

  

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: