Spausdinti puslapio vidurį
Finansų skyriaus vedėjas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI                                    

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonominį arba buhalterinį išsilavinimą.
 2. Savarankiškai susipažinti su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti rengti sprendimų projektus, dokumentus ir įvairius raštus pagal galiojančias taisykles.
 4. Sugebėti organizuoti savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, kad būtų taikomos apskaitos kompiuterizavimo priemonės.
 5. Mokėti tirti, vertinti, sisteminti ir apibendrinti sukauptą informaciją, rengti atitinkamus dokumentus jų pagrindu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Organizuoja skyriaus veiklą, garantuoja jo darbą darbuotojų ligos atveju, atostogų ir komandiruočių metu, vykdo darbuotojų darbo laiko kontrolę.
 2. Rengia darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus.
 3. Vykdo pagal kompetenciją visas su finansais susijusias teisės aktų nuostatas.
 4. Teikia pasiūlymus skyriaus struktūros, etatų klausimais, nustato darbuotojų atsakomybę.
 5. Teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl darbuotojų skatinimo, materialinių pašalpų ir nuobaudų skyrimo.
 6. Įvertina asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių įstaigų finansavimo poreikį ir galimybes. Renka informaciją apie teisės aktų pokyčius, reglamentuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, sudaro savivaldybės biudžeto projektą ir organizuoja bei vykdo jo pakeitimus per metus.
 7. Pasirašo skyriaus siunčiamus raštus ir mokėjimo nurodymus.
 8. Parengia įsakymus administracijos direktoriaus rezervo lėšų skirstymo klausimais ir teikia administracijos direktoriui ataskaitas apie lėšų panaudojimą.
 9. Skirsto biudžete patvirtintas lėšas biudžetinėms įstaigoms per metus.
 10. Skirsto mokinio krepšelio lėšas tarp rajono ugdymo įstaigų.
 11. Rengia sprendimų projektus dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo ir panaudojimo.
 12. Atsako už savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio sudarymą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje (VSAKIS).
 13. Užtikrina, kad savivaldybės iždo ir privatizavimo fondo (gautinų sumų, pinigų, finansavimo sumų, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų) apskaita būtų vykdoma pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
 14. Užtikrina savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų, savivaldybės iždo ir privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų rengimo teisingumą ir pateikimą laiku.
 15. Tvirtina savivaldybės iždo ir privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinius VSAKIS sistemoje.
 16. Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kurie siejami su skyriaus darbu.
 17. Siekdamas užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, kontroliuoja savivaldybės biudžetinių įstaigų lėšų panaudojimo teisingumą, analizuoja įsiskolinimų priežastis bei pateikia pasiūlymus įsiskolinimui sumažinti.
 18. Teikia ataskaitas apie skyriaus veiklą.
 19. Rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl lėšų skyrimo, biudžeto tikslinimo ir kitais finansų klausimais.
 20. Rengia ir įgyvendina pagal kompetenciją rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir direktoriaus įsakymus savivaldybės biudžeto, finansų valdymo klausimais.
 21. Vykdo veiksmus, kurie užtikrintų išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.
 22. Skyriaus vedėjas, atskleidęs neteisėtą piniginių lėšų naudojimą, apie tai raštu informuoja administracijos direktorių.
 23. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustato, ar pervedami asignavimai neviršija patvirtintų programų sąmatų, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti, ar ūkinė operacija yra teisėta.
 24. Dalyvauja rajono savivaldybės tarybos bei tarybos komitetų posėdžiuose svarstant biudžeto projekto sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir lėšų skyrimo klausimus.
 25. Nagrinėja asmenų, įmonių ir organizacijų prašymus finansų klausimais.
 26. Planuoja ir ruošia medžiagą paskoloms iš valstybės biudžeto ir bankų gauti.
 27. Kontroliuoja skolos limitų vykdymą.
 28. Paskirsto skyriaus darbuotojams ilgalaikius ir trumpalaikius pavedimus, vertina jų darbą.
 29. Įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones savo padalinyje.
 30. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
 31. Darbuotojo atleidimo iš darbo atveju organizuoja darbuotojui priskirtų (naudojamų)  dokumentų ir turto perdavimą ir priėmimą.
 32. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: