Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Kelmės seniūnijos seniūno pavaduotojas (2018-02-23, A-196)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS  TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Organizuoja dokumentų valdymą, rengia teisės aktų projektus, dokumentacijos planus, bylų suvestines, apyrašus, tvarko ir perduoda seniūnijos dokumentų bylas į apskrities archyvą.
 2. Priima gyventojus, įstatymų nustatyta tvarka teikia jiems informaciją, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus.
 3. Rengia ir teikia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėties, gyvenamosios vietos ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas.
 4. Tvarko notarinių veiksmų dokumentus.
 5. Rengia ir tvarko viešuosius ir visuomenei naudingus darbus dirbančiųjų personalo valdymo dokumentus, teikia pažymas, formas  ir ataskaitas kitoms institucijoms šiais klausimais.
 6. Tvarko pirminę buhalterinę apskaitą ir griežtos atskaitomybės numeruotų blankų apskaitą.
 7. Rengia ir tvarko viešųjų pirkimų dokumentus, teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai ir savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriui.
 8. Renka jam pagal kompetenciją priskirtus statistinius duomenis ir teikia ataskaitas rajono savivaldybės institucijoms bei kitoms įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 9. Renka ir nustatyta tvarka teikia savivaldybės administracijos atitinkamam skyriui duomenis apie mokyklinio amžiaus vaikų skaičių seniūnijoje.
 10. Dalyvauja seniūnijos socialinės paramos klausimams spręsti komisijoje.
 11. Pildo rekomendacijas dėl socialinės pašalpos teikimo.
 12. Surašo socialinės paramos klausimams spręsti komisijos posėdžio protokolą.
 13. Pateikia savivaldybės administracijos Finansų skyriui reikiamus duomenis dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo.
 14. Nurašo prekes, inventorių, tvarko jų apskaitą, aktus pateikia savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui. 
 15. Parengia ir išduoda leidimus prekybai, paslaugoms teikti ir renginiams organizuoti, tvarko jų apskaitą.
 16. Padeda organizuoti kultūros, sporto bei kitus masinius renginius.
 17. Nustatyta tvarka rengia gyventojų apklausas.
 18. Kontroliuoja, kaip vedamas  miesto kapinių laidojimo registracijos žurnalas, organizuoja vienišų asmenų laidojimą.
 19. Organizuoja seniūnaičių sueigas, rašo sueigų protokolus ir tvarko jų registrą.
 20. Organizuoja gyventojų susitikimus su rajono tarybos nariais, savivaldybės administracijos darbuotojais, rašo susirinkimų protokolus.
 21. Organizuoja Vietos bendruomenės tarybos posėdžius, rengia reikalingus dokumentus ir ataskaitas, susijusias su šios tarybos veikla.
 22. Pildo seniūnijos darbuotojų ir viešuosius darbus dirbančiųjų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 23. Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
 24. Vykdo seniūnijos specialisto (gyvenamosios vietos deklaravimo) funkcijas jo nesant.
 25. Vykdo seniūno funkcijas jo nesant (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. atvejais).
 26. Vykdydamas seniūno pareigas, vairuoja seniūnijos tarnybinį automobilį.
 27. Yra materialiai atsakingas už materialinių vertybių saugojimą, apdorojimą, pardavimą, išdavimą, transportavimą bei panaudojimą.
 28. Pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus.
 29. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Sausis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: