Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
2019-08-29 Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO,
ĮVYKSIANČIO 2019-08-29 (KETVIRTADIENĮ) 9.00 VAL. TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE,

DARBOTVARKĖ

 1. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis.

 2. Dėl Kelmės rajono savivaldybės nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo (projektas Nr. T1-278).
  Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Vida Sinkevičienė.
  Aiškinamasis raštas
  Priedas

 3. Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo (projektas Nr. T1-279).
  Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Vida Sinkevičienė.
  Aiškinamasis raštas
  (Įstaigų finansinės ataskaitos yra skelbiamos Administracinė informacija > Finansinių ataskaitų rinkiniai)

 4. Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo (projektas Nr. T1-312).
  Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Vida Sinkevičienė.
  Aiškinamasis raštas
  Priedas
  Ataskaitos 1 dalis
  Ataskaitos 2 dalis
  Ataskaitos aiškinamasis raštas
  Audito išvada

 5. Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo (projektas Nr. T1-303).
  Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Vida Sinkevičienė.
  Aiškinamasis raštas
  Priedas

 6. Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo (projektas Nr. T1-313).
  Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laima Tyliutė.
  Aiškinamasis raštas
  Priedas

 7. Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų rengimo (projektas Nr. T1-308).
  Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laima Tyliutė.
  Aiškinamasis raštas

 8. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (projektas Nr. T1-304).
  Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laima Tyliutė.
  Aiškinamasis raštas

 9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo (projektas Nr. T1-302).
  Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Rasita Bujokienė.
  Aiškinamasis raštas
  Priedas

 10. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės „Kražantės“ progimnazijos stogo“ (projektas Nr. T1-299).
  Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Rasita Bujokienė.
  Aiškinamasis raštas

 11. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant VšĮ Kelmės sporto centro stogo“ (projektas Nr. T1-298).
  Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Rasita Bujokienė.
  Aiškinamasis raštas

 12. Dėl leidimo BĮ Kelmės krašto muziejui įsigyti automobilį (projektas Nr. T1-274).
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.
  Aiškinamasis raštas

 13. Dėl Viešame aukcione parduodamo Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patikslinimo (projektas Nr. T1-281).
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.
  Aiškinamasis raštas

 14. Dėl Kelmės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (projektas Nr. T1-282).
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.
  Aiškinamasis raštas

 15. Dėl Kelmės rajono savivaldybės būsto fondo ir Socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų pakeitimo (projektas Nr. T1-310).
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.
  Aiškinamasis raštas

 16. Dėl leidimo viešajai įstaigai Kelmės rajono psichikos sveikatos centrui parduoti automobilį (projektas Nr. T1-287).
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.
  Aiškinamasis raštas

 17. Dėl sutikimo priimti valstybės turtą Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn (projektas Nr. T1-286).
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.
  Aiškinamasis raštas
  Priedas

 18. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijai (projektas Nr. T1-309).
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.
  Aiškinamasis raštas

 19. Dėl socialinio būsto pirkimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn (projektas Nr. T1-288).
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.
  Aiškinamasis raštas

 20. Dėl savivaldybės būsto, esančio S. Nėries g. 9-4, Kelmėje, pardavimo (projektas Nr. T1-311).
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.
  Aiškinamasis raštas

 21. Dėl Kelmės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių etatų normatyvų patvirtinimo (projektas Nr. T1-285).
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Irena Janušienė.
  Aiškinamasis raštas

 22. Dėl klasių ir grupių komplektų skaičiaus Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metais nustatymo (projektas Nr. T1-284).
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Irena Janušienė.
  Aiškinamasis raštas
  Priedas

 23. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-326 „Dėl Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės steigimo ir veiklos Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 18 punkto pakeitimo (projektas Nr. T1-283).
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Irena Janušienė.
  Aiškinamasis raštas

 24. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise (projektas Nr. T1-280).
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Irena Janušienė.
  Aiškinamasis raštas

 25. Dėl viešosios įstaigos Kelmės sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo (projektas Nr. T1-307).
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Irena Janušienė.
  Aiškinamasis raštas
  Priedas

 26. Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo (projektas Nr. T1-295).
  Pranešėja – Savivaldybės gydytoja Indrė Skirmantaitė.
  Aiškinamasis raštas

 27. Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo (projektas Nr. T1-294).
  Pranešėja – Savivaldybės gydytoja Indrė Skirmantaitė.
  Aiškinamasis raštas

 28. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės pareigybių sąrašo pakeitimo“ 6.2 papunkčio pakeitimo (projektas Nr. T1-291).
  Pranešėja – Savivaldybės gydytoja Indrė Skirmantaitė.
  Aiškinamasis raštas

 29. Dėl Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro  nuostatų ir didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (projektas Nr. T1-289).
  Pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė.
  Aiškinamasis raštas
  1 priedas
  2 priedas

 30. Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų Kelmės specialiosios mokyklos dienos socialinės globos padalinyje patvirtinimo (projektas Nr. T1-301).
  Pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė.
  Aiškinamasis raštas

 31. Dėl Piniginės paramos (išmokų) teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo pakeitimo (projektas Nr. T1-306).
  Pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė.
  Aiškinamasis raštas

 32. Dėl 2018 m. lapkričio 29 d. Kelmės  rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-355  „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo Kelmės rajono savivaldybės finansuojamose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose“ priedo papildymo (projektas Nr. T1-297).
  Pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė.
  Aiškinamasis raštas
  1 priedas
  2 priedas
  3 priedas

 33. Dėl planinio socialinių paslaugų gavėjų vietų skaičiaus Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre patvirtinimo (projektas Nr. T1-296).
  Pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė.
  Aiškinamasis raštas

 34. Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo (projektas Nr. T1-305).
  Pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė.
  Aiškinamasis raštas

 35. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų pakeitimo (projektas Nr. T1-277).
  Pranešėjas – Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Rimas Milkintas.
  Aiškinamasis raštas

 36. Dėl Kelmės rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (projektas Nr. T1-300).
  Pranešėjas – Savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Ūksas.
  Aiškinamasis raštas

 37. Dėl Kelmės rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatų, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-310, 4 ir 8 punktų pakeitimo (projektas Nr. T1-290).
  Pranešėjas – Savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Ūksas.
  Aiškinamasis raštas

 38. Dėl Viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo (projektas Nr. T1-293).
  Pranešėjas – Savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Ūksas.
  Aiškinamasis raštas
  Priedas

 39. Dėl Kelmės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo (projektas Nr. T1-292).
  Pranešėjas – Savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Ūksas.
  Aiškinamasis raštas
  Priedas

 40. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo (projektas Nr. T1-273).
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis.

 41. Dėl Danutės Buivydienės atleidimo iš darbo (projektas Nr. T1-275).
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis.
  Aiškinamasis raštas

 42. Dėl Virgilijos Kybartienės atleidimo iš darbo (projektas Nr. T1-276).
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis.
  Aiškinamasis raštas

 43. Kiti  klausimai, informacija.
  44.1.    Dėl Vyriausybės atstovo įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2019 m. liepos 19 d. teikimo Nr. 3-4 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-20(E)“.

Rajono savivaldybės meras  Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Rugpjūtis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: