Spausdinti puslapio vidurį
Administracijos direktorius (2020-06-25, T-255)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai;
1.3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

4. Transporto priemonių pažymėjimai:
4.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.                
Funkcijos patvirtintos 1994.07.07 „Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas“ Nr.: I-533.
2. Tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.
3. Tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus.
4. Leidžia įsakymus, privalomus savivaldybės administracijos darbuotojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais – savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams.
5. Organizuoja savivaldybės administracijos darbą, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje.
6. Tvirtina savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus.
7. Tvirtina savivaldybės administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.
8. Administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės administracijai.
9. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą.
10. Įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas.
11. Koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, įgyvendina juridinio asmens dalyvio turtines ir neturtines teises bei pareigas ir atlieka kitas teisės aktais jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas.
12. Teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje.
13. Organizuoja savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą.
14. Reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir savivaldybės administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas savivaldybės tarybai ir merui.
15. Reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą.
16. Tvirtina detaliuosius planus ir savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.
17. Teikia tvirtinti savivaldybės tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus.
18. Įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų teritorijų planavimo dokumentų rengimą.
19. Įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą.
20. Įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos.
21. Organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą.
22. Įstatymų nustatyta tvarka atstovauja arba įgalioja kitus administracijos darbuotojus atstovauti savivaldybės administracijai santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, savivaldybės administracijos vardu pasirašyti sutartis.
23. Įgyvendina Darbo kodekso ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų nuostatas arba įgalioja tai atlikti kitus administracijos darbuotojus.
24. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais priskirtas funkcijas.


 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Rugsėjis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: