Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Savivaldybės tarybos 2018-04-25 posėdžio sprendimų projektai

 

Registravimo
data 
Registra-
vimo
Nr.
Pavadinimas
2018-04-19 T1-167 Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo projektų (veiklos) finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Aprašas 
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-04-19 T1-166 Dėl Kelmės specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
2018-04-19 T1-165

Dėl Kelmės vaikų ir sporto mokyklos pertvarkymo
I alternatyva:  Dėl Kelmės vaikų ir sporto mokyklos pertvarkymo į viešąją įstaigą Kelmės sporto centrą
II alternatyva:  Dėl Kelmės vaikų ir sporto mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo 

Aiškinamasis raštas

2018-04-19 T1-164 Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės pareigybių sąrašo papildymo
Aiškinamasis raštas
2018-04-19 T1-163 Dėl 2018 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-04-19 T1-162 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
1 variantas (tenkinti)
2 variantas (netenkinti)
Aiškinamasis raštas
2018-04-19 T1-161 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)“
Aiškinamasis raštas
2018-04-19 T1-160 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-04-19 T1-159 Dėl Kelmės rajono savivaldybės projektų, siūlomų įtraukti į Valstybės investicijų 2019–2021 metų programą, patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-04-19 T1-158 Dėl Kelmės rajono savivaldybės viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, ir savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių atlyginimo už viešąsias ir administracines paslaugas dydžių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas 
Antikorupcinio vertinimo pažyma   
2018-04-19 T1-157 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2018-04-19 T1-156 Dėl UAB Kelmės vietinio ūkio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-04-19 T1-155 Dėl UAB Kelmės vietinio ūkio 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2018-04-19 T1-154 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-04-19 T1-153 Aiškinamasis raštas 
2018-04-19 T1-152 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2018-04-19 T1-151 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės šilumos tinklai“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-04-19 T1-150 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“
Aiškinamasis raštas
2018-04-19 T1-149
2018-04-19 T1-148 Dėl didžiausio leistino Kelmės rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-04-19 T1-147 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos rajono tikslinių lėšų dalies paskirstymo
Aiškinamasis raštas
2018-04-19 T1-146 Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio uždarąją akcinę bendrovę International Restaurant
Aiškinamasis raštas
2018-04-17 T1-145 Dėl modulinio pastato nuomos Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“
Aiškinamasis raštas
2018-04-17 T1-144 Dėl Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Aprašas 
Antikorupcinio vertinimo pažyma 
2018-04-17 T1-143 Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės 2017 metų veiklos, direktoriaus veiklos atskaitų, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2018 metų veiklos užduočių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
Veiklos užduotys
2018-04-17 T1-142 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos, direktoriaus veiklos ataskaitų, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2018 metų veiklos užduočių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
PSPC ataskaita
GMPS ataskaita
Veiklos užduotys
2018-04-17 T1-141 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano 2017 metų ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2018-04-17 T1-140 Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo
Aiškinamasis raštas
Planas
Formos
2018-04-17 T1-139 Dėl Užvenčio seniūnijos patikėjimo teise valdomo buto nurašymo
Aiškinamasis raštas
2018-04-17 T1-138 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro 2017 metų veiklos, direktoriaus veiklos ataskaitų, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2018 metų veiklos užduočių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
Veiklos užduotys
2018-04-17 T1-137 Dėl viešosios įstaigos Šaukėnų ambulatorijos 2017 metų veiklos, direktoriaus veiklos ataskaitų, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2018 metų veiklos užduočių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
Veiklos užduotys
2018-04-17 T1-136
2018-04-17 T1-135
2018-04-16 T1-134 Dėl leidimo viešajai įstaigai Kelmės ligoninei įsigyti automobilį
Aiškinamasis raštas
2018-04-16 T1-133 Dėl Kelmės r. sav. Kelmės apyl. sen. Dievonių, Palšių ir Švilpiškės kaimų Kelmės gatvių pavadinimų patvirtinimo ir Gineikių bei Verpenos kaimų Kelmės gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo 
Aiškinamasis raštas
Dievonių planas
Gineikių planas
Palšių planas
Švilpiškės planas
Verpenos planas
2018-04-16 T1-132

Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro visuotiniame dalininkų susirinkime
Aiškinamasis raštas 
Nepriklausomo auditoriaus išvada
Kelmės profesinio rengimo centro 2017 metų veiklos ataskaita
Specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa
Kvietimas

2018-04-13 T1-131 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2018-04-13 T1-129 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Vaikų priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės lopšelius-darželius tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 ir 10 punktų pakeitimo ir 14.3 papunkčio naikinimo
Aiškinamasis raštas
Lyginamasis variantas
2018-04-13 T1-128 Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-04-13 T1-127 Dėl Tytuvėnų kultūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2018-04-11 T1-126 Dėl 2018 metais Kelmės rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 
Aiškinamasis raštas
2018-04-11 T1-125 Dėl R. A. 2018-02-26 prašymo atleisti nuo žemės mokesčio
I variantas
II variantas
Aiškinamasis raštas
2018-04-11 T1-124 Dėl savivaldybės būsto, esančio Ventos g. 6, Užventyje, Kelmės r., pardavimo
Aiškinamasis raštas
2018-04-11 T1-123 Dėl Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2018-04-11 T1-122 Dėl Užvenčio seniūnijos patikėjimo teise valdomo ūkinio pastato pripažinimo nereikalingu, netinkamu naudoti
Aiškinamasis raštas
2018-04-10 T1-121 Dėl Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas

Ataskaita
2018-04-10 T1-120 Dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius
Aiškinamasis raštas 
2018-04-10 T1-119 Dėl leidimo viešajai įstaigai Kelmės ligoninei parduoti automobilį
Aiškinamasis raštas
2018-04-10 T1-118 Dėl Kelmės r. Tytuvėnų jaunimo mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2018-04-09 T1-117 Dėl Kelmės miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas

2018-04-09 T1-116 Dėl Tytuvėnų miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas

2018-04-05 T1-115 Dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2018-03-20 T1-111 Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Rugsėjis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: