Spausdinti puslapio vidurį
SE-5.43 Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims (paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis) skyrimas ir dalinimas (2019-09-25)

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims (paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis) skyrimas ir dalinimas
2. Administracinės paslaugos kodas SE-5.43
3. Administracinės paslaugos aprašymo versija ir jos sukūrimo data 2 versija, 2019-09-26
4. Administracinės paslaugos gavėjai Paramos gavėjai – asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 LR Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau –  VRP) dydžio per mėnesį.
Parama gali būti skiriama ir kitais atvejais, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,5 VRP dydžio per mėnesį, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas (surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą), prašymus apsvarsčius Kelmės rajono savivaldybės socialinės paramos klausimams spręsti komisijos bei nusprendus rekomenduoti skirti paramą, kai:
• šeima augina tris ir daugiau vaikų;
• asmenys yra neįgalūs, asmenys yra pensinio amžiaus;
• šeima yra socialinės rizikos šeima;
• vienam iš tėvų, auginančiam vaikus;
• netekus maitintojo;
• benamystės, nedarbo, sunkios ligos atvejais, yra susidariusi sunki materialinė padėtis (gaisras, stichinė nelaimė ir kitais atvejais).
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-09-20 d. įsakymo Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų, finansavimo sąlygų aprašo Nr.4 patvirtinimo“;
2. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-19 įsakymas Nr. A-1580 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. A-246 „Dėl paramos maisto produktais ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Kelmės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 2003 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1675, 17 str.,  ir jo pakeitimai (Suvestinė redakcija nuo 2019-07-24).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami šie dokumentai:
1. Vyriausybės patvirtintos formos prašymą gauti paramą (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-09-20 d. įsakymas Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4  patvirtinimo“ 1 priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Pažymos apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos mėnesio arba apie kreipimosi mėnesio pajamas: atlyginimo pažyma, alimentai, individualios veiklos pajamos ir kt.);
4. Banko sąskaitos išrašai.

Specialistas socialiniam darbui turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų (kitų faktiškai gautų pajamų).

Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą, nemokamą maitinimą, taip pat globojami vaikai šeimose ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka, į Paramos gavėjų sąrašus įrašomi pateikus tik  prašymą.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Naudojantis programa „SPIS“, duomenys gaunami iš:
1. Gyventojų registro duomenų bazės – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį.
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODROS) duomenų bazės – apie asmens gaunamas pajamas.
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės – apie asmens įregistravimą Užimtumo tarnyboje ir gaunamas pajamas.
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos duomenų bazės – apie gautas išmokas žemės ūkiui.
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės – apie asmens nedarbingumo lygį, specialiuosius poreikius.
6. Mokinių registro duomenų bazės – apie besimokančius asmenis bendrojo  lavinimo, profesinio rengimo mokyklose.
8. Administracinės paslaugos tipas Neelektroninės paslaugos
9. Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą  
10. Administracinės paslaugos teikimo būtinų veiksmų seka 1. Asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildo nustatytos prašymą, nurodydamas save ir bendrai gyvenančius asmenis, jų statusą, pateikia pažymas apie turimas pajamas, pasirašo;
2. Specialistas socialiniam darbui gauna duomenis iš informacinių sistemų, suveda asmens pateiktus duomenis apie pajamas ir nustato teisę į paramą SPIS sistemoje.
3. Asmens kreipimosi metu žodžiu informuoja apie paramos skyrimą ar neskyrimą;
4. Skiria paramą, įtraukia asmenį į Paramos gavėjų sąrašą, informuoja apie paramos teikimą ir dalinimą.
5. Išdalina asmenims (šeimoms) skirtus produktų paketus.
11. Administracinės paslaugos teikėjas Aldona Kalninkienė
Kelmės  apylinkių  seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė, 86132 Kelmės r.,
tel. (8 427) 52 598,
el. p. aldona.kalninkiene@kelme.lt

Rima Maslianikienė
Tytuvėnų seniūnijos specialistė socialiniam darbui
J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.,
tel.(8 427) 59 006,
el. p. rima.maslianikiene@kelme.lt

Vilma Pocevičienė
Tytuvėnų apylinkių seniūnijos specialistė socialiniam darbui
J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.,
tel. (8 427) 56 251,
el. p. vilma.poceviciene.lt@kelme.lt

Virginija Žilakienė
Užvenčio seniūnijos specialistė socialiniam darbui
P. Višinskio g. 10, Užvenčio mstl., 86343 Kelmės r.,
tel. (8 427) 60 110,
el. p. virginija.zilakiene.lt@kelme.lt

Albina Zėringienė
Kražių seniūnijos specialistė
M. Valančiaus g. 59, Kražiai, 86274 Kelmės r.,
tel. (8 427) 60 012,
el. p. albina.zeringiene@kelme.lt

Loreta Mušauskienė
Šaukėnų seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Juodlės g. 1, Šaukėnų mstl., 86386 Kelmės r.,
tel. (8 427)55 403,
el. p. loreta.musauskiene@kelme.lt

Elena Kasparavičienė
Pakražančio seniūnijos specialistė
Centro g. 1, Grinių k., 86262 Kelmės r.,
tcl. (8 427) 44 535,
el. p. elena.kasparaviciene@kelme.lt

Virginija Trepenskienė
Liolių seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Nepriklausomybės g. 47, Lioliai, 86232  Kelmės r.,
tel. (8 427) 44 125,
el. p. virginija.trepenskiene@kelme.lt

Vineta Račaitė-Samušienė
Kukečių seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Kukečių g. 30, Kukečių k., 86429 Kelmės r.,
 tel. (8 427) 61066,
el. p. vineta.racaite@kelme.lt

Rasa  Lemke
Vaiguvos seniūnijos  specialistė socialiniam darbui
Alyvų g. 10, Vaiguvos k., 86404 Kelmės r.,
tel.(8 427) 48 137,
el. p. rasa.lemke@kelme.lt
12. Administracinės paslaugos vadovas Kelmės apylinkių seniūnijos seniūnas Algimantas Dambrauskas,
Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė, 86132 Kelmės r.,
tel. (8 427) 51 253, mob. 8 687 88579,  
el. p. algimantas.dambrauskas@kelme.lt

Tytuvėnų seniūnijos seniūnas Romas Čerkauskas,
J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.,
tel. (8 427) 59 006, mob. 8 687 88576,
el. p. romas.cerkauskas@kelme.lt

Tytuvėnų apylinkių seniūnijos seniūnas Valdas Ivanauskas,
J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.,
tel. (8 427) 56 250, mob. 8 686 07 722,
el. p. valdas.ivanauskas@kelme.lt

Užvenčio seniūnijos seniūnas Linas Mačernius,
Višinskio g. 10, Užvenčio mstl., 86343 Kelmės r.,
tel. (8 427) 60 111, mob. 8 687 88573,
el. p. linas.macernius@kelme.lt

Kražių seniūnijos seniūnas Rolandas Karčiauskas,
M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., 86274 Kelmės r.,
tel.  (8 427) 60 012,  mob. 8 645 11927,  
el. p. rolandas.karciauskas@kelme.lt

Šaukėnų seniūnijos seniūnas Algimantas Šukys,
Juodlės g. 1, Šaukėnų mstl., 86386 Kelmės r.,
tel. (8 427) 55 342, mob. 8 687 88570,
el. p. algimantas.sukys@kelme.lt

Pakražančio seniūnijos seniūnas Alfonsas Sakalauskas,
Centro g. 1, Grinių k., 86262 Kelmės r.,
tel. (8 427) 44 536, mob. 8 687 88580,
el. p. alfonsas.sakalauskas@kelme.lt
 
Liolių seniūnijoje seniūnė Raminta Kazlauskienė,
Nepriklausomybės g. 47, Liolių mstl., 86232 Kelmės r.,
tel. (8 427) 44 133,
el. p. raminta.kazlauskiene@kelme.lt

Kukečių seniūnijos seniūnė Kristina Turevičienė,
Kukečių g. 30, Kukečių k., 86429 Kelmės r.,
tel. (8 427) 61 066, mob. 8 643 55168
el. p. kristina.tureviciene@kelme.lt

Vaiguvos seniūnijos seniūnas Alvydas Lukošius,
Alyvų g. 10, Vaiguvos k., 86404  Kelmės r.,
tel. (8 427) 48 137, mob. 8 687 88569,
el. p. alvydas.lukosius@kelme.lt
13. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo trūkstamų dokumentų pateikimo.
14. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygtinai.
15. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas gauti paramą (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-09-20 d. įsakymas Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4  patvirtinimo“ 1 priedas)

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: