Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Savivaldybės tarybos 2019-04-30 posėdžio sprendimų projektai

 

Registravimo
data 
Registra-
vimo
Nr.
Pavadinimas
2019-04-26 T1-169 Dėl Kelmės rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
2019-04-26 T1-168 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 2018 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2019 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys
Siektini rezultatai
2019-04-26 T1-167 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro 2018 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2019 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys
Siektini rezultatai
2019-04-26 T1-166 Dėl viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2019 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys
Siektini rezultatai
2019-04-26 T1-165 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2019 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys
Siektini rezultatai
2019-04-26 T1-164 Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės 2018 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2019 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys
Siektini rezultatai
2019-04-26 T1-163 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2017–2020 metų veiklos strategijos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-04-26 T1-162 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-04-26 T1-161 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Kelmės rajono savivaldybei vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo
Aiškinamasis raštas
Aprašo lyginamasis variantas
2019-04-26 T1-160

Dėl 2019 metais Kelmės rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo
Aiškinamasis raštas

2019-04-26 T1-159 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos rajono tikslinių lėšų dalies paskirstymo
Aiškinamasis raštas
2019-04-26 T1-158 Dėl Kapitalo investicijų į Kelmės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių (gatvių) tiesimą, rekonstravimą ir kapitalinį remontą prioritetinių objektų sąrašo koregavimo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Sąrašo lyginamasis variantas
2019-04-23 T1-157 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo
Aiškinamasis raštas
2019-04-19 T1-156 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Atminimo įamžinimo komisijos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
2019-04-19 T1-155 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo
2019-04-18 T1-154 Dėl 2019 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Sąrašas
2019-04-18 T1-153 Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo
Aiškinamasis raštas
2019-04-18 T1-152 Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2019–2021 metais bendrojo plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Mokyklų tinklo pertvarkos planas
Mokyklų reorganizavimo, likvidavimo planas
Mokytojų įdarbinimo planas
Mokinių vežiojimo planas
2019-04-18 T1-151 Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Kelmės dvaro rūmų, esančių Dvaro g. 15, Kelmėje, restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“
Aiškinamasis raštas
2019-04-18 T1-150 Dėl lėšų skyrimo išlaidoms, pripažintoms netinkamomis, atsiradus įgyvendinant projektą „Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas“
Aiškinamasis raštas
Gautas raštas G-1683
Gautas raštas G-1685
Techninė specifikacija
CPVA raštas
2019-04-18 T1-149 Dėl lėšų skyrimo išlaidoms, pripažintoms netinkamomis, atsiradusioms įgyvendinant projektą „Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas“, kompensuoti
Aiškinamasis raštas
2019-04-18 T1-148 Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo 2019 metais
Aiškinamasis raštas
Priedas
2019-04-18 T1-147 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės projektų, siūlomų įtraukti į Valstybės investicijų 2020–2022 metų programą, patvirtinimo“ patikslinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2019-04-18 T1-146 Dėl jungtinės veiklos sutarties pasirašymo siekiant įgyvendinti projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ vieną iš veiklų „Vieningos gyventojų aptarnavimo sistemos sukūrimas, įdiegimas, taikant vieno langelio principą, ir darbuotojų apmokymas“
Aiškinamasis raštas
Sutartis
Priedas prie sutarties
2019-04-18 T1-145 Dėl biudžetinės įstaigos Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-04-18 T1-144 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2019-04-17 T1-143 Dėl Kelmės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos vasaros laikotarpiu
Aiškinamasis raštas
2019-04-17 T1-142 Dėl sutikimo reorganizuoti Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinę mokyklą prijungiant prie Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo
Aiškinamasis raštas
2019-04-17 T1-141 Dėl leidimo panaikinti viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro sukauptą rezervą
Aiškinamasis raštas
2019-04-17 T1-140 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2019-04-17 T1-139 Dėl vietos gyventojų apklausos 
Aiškinamasis raštas
2019-04-17 T1-138 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Šiaulių regiono plėtros tarybą 
2019-04-16 T1-137 Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-04-16 T1-136 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Sąrašas
2019-04-16 T1-135 Dėl viešosios įstaigos Šaukėnų ambulatorijos 2018 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2019 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Veiklos rodiklių projektas
Finansinių ataskaitų rinkinys
2019-04-16 T1-134 Dėl socialinio būsto pirkimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn
Aiškinamasis raštas
2019-04-16 T1-133 Dėl pritarimo susitarimui su uždarąja akcine bendrove „Gintarinė vaistinė“
Aiškinamasis raštas
2019-04-16 T1-132 Dėl darbo užmokesčio nustatymo Kelmės rajono savivaldybės merui Vaclovui Andruliui
Aiškinamasis raštas
2019-04-16 T1-131 Dėl Kelmės r. Tytuvėnų jaunimo mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-04-16 T1-130 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą
2019-04-16 T1-129 Dėl Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-04-16 T1-128 Dėl Kelmės r. Tytuvėnų jaunimo mokyklos veiklos nutraukimo
Aiškinamasis raštas
2019-04-16 T1-127 Dėl Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-04-16 T1-126 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo
Aiškinamasis raštas
Išvada
2019-04-16 T1-125 Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero, tarybos narių susitikimų su rajono gyventojais 2019 m. gegužės mėnesį grafiko patvirtinimo
2019-04-16 T1-124 Dėl Šaukėnų kultūros ir amatų centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-04-16 T1-123 Dėl Užvenčio kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-04-16 T1-122 Dėl Kelmės kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2019-04-16 T1-121 Dėl kai kurių Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios
Aiškinamasis raštas
2019-04-16 T1-120 Dėl leidimo viešajai įstaigai Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui parduoti automobilį
Aiškinamasis raštas
2019-04-16 T1-119 Dėl viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019–2023 metų veiklos strategijos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2019-04-16 T1-118 Dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita

 

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: