Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Savivaldybės tarybos 2017-03-30 posėdžio sprendimų projektai

 

Registravimo
data
Registra-
vimo
Nr.
Pavadinimas
2017-03-27 T1-111 Dėl Kelmės rajono asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per gyvenvietes prioritetinio sąrašo prioritetinės eilės patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-23 T1-110 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Planas
2017-03-23 T1-109 Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos  2016 m. veiklos ataskaitų patvirtinimo
Mero ataskaita
Tarybos ataskaita
2017-03-21 T1-108 Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo
 
Administracijos ataskaita
Direktoriaus ataskaita
2017-03-21 T1-107 Dėl Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2017-03-21 T1-106 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
Aiškinamasis raštas
1 variantas
2 variantas
2017-03-20 T1-105 Dėl viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro 2016 metų veiklos ir finansinės, vadovo veiklos ataskaitų ir 2017 metų veiklos plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas (savivaldybės administracijos)
Aiškinamasis raštas (VIC)
Vadovo ataskaita 
Veiklos ataskaita 
Rezultatų ataskaita  
Audito išvada
Planas
Balansas
2017-03-20 T1-104 Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems globėjams (rūpintojams) Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Aprašas
2017-03-20 T1-103 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014–2016 metų korupcijos prevencijos programos ir programos priemonių plano įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos su išvada patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-102 Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2017–2020 metų programos ir šios programos 2017 metų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-101 Dėl Kelmės r. Mockaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2017-03-20 T1-100 Dėl Kelmės rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-99 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-98 Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-97 Dėl viešosios įstaigos Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-96 Dėl Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-95 Dėl Kelmės r. Tytuvėnų jaunimo mokyklos atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
1 variantas
2 variantas
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-94 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-72 (E), pakeitimo 
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-93 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ 1.3 papunkčio pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-92 Dėl pastato, esančio Alyvų g. 1A, Lupikų k., Kukečių sen., Kelmės r. sav., paskirties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-91 Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero, tarybos narių susitikimų su rajono gyventojais 2017 m. balandžio mėnesį grafiko patvirtinimo
2017-03-20 T1-90 Dėl Kelmės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų bei Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2017-03-20 T1-89 Dėl maksimalaus ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-87 Dėl Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-86 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus normų Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos neįgaliems vaikams grupėje patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-85 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus normų Liolių socialinės globos namuose patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-84 Dėl socialinės globos kainų nustatymo Kelmės rajono savivaldybės finansuojamose globos įstaigose
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
2017-03-20 T1-83 Dėl Seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-82 Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centras“ visuotiniame dalininkų susirinkime
Aiškinamasis raštas 
Piligrimų centro ataskaita  

2017-03-20 T1-81 Dėl viešosios įstaigos Šaukėnų ambulatorijos Lykšilio medicinos punkto likvidavimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-80 Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 2016 metų investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Priedas
Ataskaita
2017-03-20 T1-79

Dėl Kelmės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo
Aiškinamasis raštas
Programa

2017-03-20 T1-78 Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 2017 metų investicijų plano derinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Planas
2017-03-20 T1-77 Dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita

2017-03-20 T1-76 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-75 Dėl Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos sporto salės nuomos įkainio patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-74 Dėl Kelmės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros maksimalaus mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-20 T1-73 Dėl Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namų direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita

2017-03-20 T1-72 Dėl biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2017-03-16 T1-71 Dėl Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2017-03-16 T1-70 Dėl Kelmės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2017-03-16 T1-69 Dėl Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2017-03-16 T1-68 Dėl Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-16 T1-67 Dėl leidimo įsigyti automobilį
Aiškinamasis raštas
2017-03-16 T1-66 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (universali dirbtinės dangos sporto aikštelė) savivaldybės nuosavybėn
Aiškinamasis raštas
2017-03-16 T1-65

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-255 (E) „Dėl Kelmės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1.4 papunkčio pakeitimo
Aiškinamasis raštas

2017-03-16 T1-64

Dėl atstovo į Kelmės krašto muziejaus tarybą skyrimo
Aiškinamasis raštas

2017-03-16 T1-63 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Kelmės rajono smulkių ir vidutinių ūkių plėtros administravimo komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-16 T1-62 Dėl priemokos padidinimo Irenai Sirusienei 
Aiškinamasis raštas

2017-03-16 T1-61 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo
Aiškinamasis raštas
Išvada

2017-03-15 T1-60 Dėl viešame aukcione parduodamo Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patikslinimo
Aiškinamasis raštas
2017-03-15 T1-59 Dėl priemokos padidinimo Danutei Genutienei
Aiškinamasis raštas
2017-03-15 T1-58 Dėl techninės klaidos ištaisymo
Aiškinamasis raštas
2017-03-13 T1-57 Dėl Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo 
1 priedas
2 priedas

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Lapkritis
    2017     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: